Workshop Horizontale waterschade

165.00

SKU N/A Categorieën: , ,

Wateroverlast een fenomeen waar we de laatste tijd veel mee geconfronteerd worden. Gelukkig lijkt uw klant goed verzekerd te zijn. Maar is dat wel zo? Wateroverlast maar ook ‘reguliere’ waterschade zorgt al jaren voor discussie.

Wat is de visie van de expert en hoe kunnen we ons advies naar uw klant nog beter maken. Welke specifieke waterrisico’s zijn gedekt, en belangrijk, welke niet. In deze workshop “horizontale waterschade” zoomen we dieper in op dit actuele onderwerp.

Water vergt in Nederland een altijddurende aandacht. Op basis van weeranalyses blijkt dat er zich steeds vaker onveilige situaties kunnen voordoen en er een toename is van overlast en schade. Als oorzaken kunnen worden genoemd:

 • gevolgen klimaatverandering;
 • zeespiegelstijging;
 • bodemdaling;
 • veranderd gebruik bodem en grond.

Veel grondoppervlak in Nederland is versteend en verhard door bebouwing. Naast het probleem van wateraccumulatie op daken onder invloed van hevige sneeuw- hagel- of hoosbuien is ook de infrastructuur in ons land veelal niet berekend op lokale accumulatie effecten. Als gevolg hiervan zijn meer drainage- en rioolstelsels nodig om overtollig water af te voeren. Ook bij evenementen kan de schade bij extreme weersomstandigheden groot zijn. Bovendien zijn er naast periodes van ‘te nat’ ook periodes van ‘te droog’.

Verzekeraars worden onaangenaam verrast door toenemende omvang van het product van schadekansen en schadeomvang. De regelmatig optredende wateroverlast bij hoosbuien en de grote hagelschade in Oost Brabant in 2016 met een aantal niet goed verzekerde bedrijven in de agrarische sector liggen nog vers in het geheugen. Draagt de verzekeringsindustrie inmiddels adequate antwoorden aan?

Om hier een antwoord op te geven zoomen we met u in op de polisvoorwaarden van enkele verzekeraars. Welke specifieke waterrisico’s zijn gedekt, en belangrijk, welke niet.

Genoeg ingrediënten om een workshop te verzorgen waarbij via diverse invalshoeken en met een casus het onderwerp behandeld zal worden.  Het doel van deze workshop is dat u een expert van formaat wordt op het gebied van waterschade en dan u met behulp van de in de workshop geformuleerde praktische handvaten in praktijk uw klanten nog beter van dienst kunt zijn.

De volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Klimaatomstandigheden
 • Omgevingsfactoren
 • Verzekeringen, wetten en regels
 • KNMI – scenario’s
 • De Brabant casus (2016)
 • Aansprakelijkheid overheid
 • Verstening
 • Dakinstorting en downburst

Docent

drs. Raymond Bothof RA NIVRE-re.
Raymond is werkzaam bij Context, een samenwerkingsverband van zeer ervaren specialisten op het gebied van bedrijfsschade, technische schade, bouwkundige schade en aansprakelijkheidsschade. Raymond heeft in zijn loopbaan veel ervaring opgedaan binnen internationaal opererende expertise- en adviesbureaus.

Doelgroep Workshop Horizontale waterschade

schadeadviseurs

Agenda

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Saskia Bresser (Coördinator opleidingen Bureau DFO).

X