Workshop "Het verhalen van schade en kosten" | 11 juni 2020 | Zoetermeer

195.00

Het verhalen van schade en kosten, voor uw klant of voor u als verzekeraar.

Schadeverzekeraars voeren op allerlei gebieden maatregelen in om de schadelast te beperken. In dat kader is er intensief aandacht voor het tijdig ontdekken van fraude (opbrengst 2017 meer dan 100 miljoen euro!). Een andere gebied waarop dit zichtbaar wordt, is het nemen van (brand)regres.

>>Meer weten

X