Workshop: Financiering privéwoning van de ondernemer

Financiering privéwoning van de ondernemer
Nederland telt veel ondernemers. Alleen al meer dan 1 miljoen zzp’ers. Al die ondernemers willen ergens wonen. In de praktijk is voor deze doelgroep de financiering van de aankoop van een eigen woning niet altijd even makkelijk omdat aanbieders kritisch zijn op bestendigheid van de verdiencapaciteit.

De financieel adviseur kan veel voor deze klanten betekenen wanneer hij de cijfers van de ondernemer goed voorbereidt. Daarover gaat de workshop:

Bereken het toetsinkomen van een ondernemer voor zijn woning hypotheek
Het inkomen van de ondernemer wordt door een rekenmeester of bank vastgesteld op basis van de jaarcijfers over een reeks van drie jaren. Bij deze berekening worden (standaard) correcties gemaakt op de balans en op de resultatenrekening. Deze correcties kunnen worden verwerkt in een tool zodat na invullen van de jaarcijfers het toetsinkomen van de ondernemer inzichtelijk is.

Rekentool voor de adviseur
Deelnemers aan de workshop ontvangen een rekentool. De tool biedt de hypotheekadviseur bij de intake inzicht in het toetsinkomen van de betreffende ondernemer. Hij/zij kan hierdoor regievoeren en adviseren over de haalbaarheid van de financiering voor een bepaalde woning. Een inkomensverklaring laten opstellen ja/nee etc.

Waarom een Excel tool?
We onderscheiden NHG-hypotheken en hypotheken zonder NHG. Bij een hypotheek met NHG gelden de correcties op balans en resultaten rekening zoals door NHG zijn gepubliceerd. De geldverstrekkers hanteren dan deze NHG correcties. Bij hypotheken zonder NHG kunnen geldverstrekkers afwijken naar eigen inzicht. In de tool onderscheiden we daarom:

  • Doorrekening op basis van NHG;
  • Doorrekening op basis van belangrijkste afwijkingen zoals de grootbanken deze hanteren indien er geen sprake is van NHG.

Verder onderscheiden we de berekening bij een personen vennootschap en de berekening bij een BV structuur (combinatie looninkomen en dividend).

Wat kan je verwachten als je deelneemt?
In de workshop wordt uitgelegd hoe de tool gebruikt kan worden. Deelnemers gaan vervolgens aan de slag met twee casussen:

  • Een casus berekenen toetsinkomen voor een ondernemer met een personen vennootschap;
  • Een casus berekenen toetsinkomen voor een DGA met de onderneming in een BV (structuur).

Met elkaar bespreken we de uitwerking van de casus, de verschillen tussen NHG en niet-NHG. Voor een BV structuur lichten we toe welke (geconsolideerde) jaarcijfers hier voor moeten worden gebruikt zodat de juiste inventarisatie kan worden uitgevoerd.

Docent

Jan Buis heeft vele jaren ervaring met de beoordeling van de jaarrekeningen van ondernemers voor een van de grotere banken. Als geen ander informeert hij je op welke punten geldverschaffers extra letten bij het doornemen van de financiële stukken van een ondernemer.

 

Bezoek hier ons opleidingsportaal

 

X