Workshop Eigenwoningschuld (EWS)

Wissen

165.00175.00

Op 30 januari jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeurend besluit inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld (EWS) gepubliceerd¹. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid ten aanzien van het vaststellen van de eigenwoningschuld (EWS) tussen partners. Dit besluit is hierdoor zeer relevant voor de financiële adviespraktijk. Cliënten dienen nog voordat zij belastingaangifte doen voor 2018 geïnformeerd te worden over de mogelijkheden gebruik te maken van het besluit.

Berry van Zuidam, Financieel Planner van het jaar 2017 of Sjors Horsthuis praten u graag bij over dit interessante besluit en de gevolgen voor uw beroepspraktijk.

In deze bijeenkomst “Eigenwoningschuld (EWS)” wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen:
  • Uitleg besluit 30 januari 2018 en de gevolgen voor de praktijk
  • Consequenties voor de bestaande portefeuille/welke bestaande klanten krijgen hiermee te maken?
  • Doornemen meest voorkomende situaties bestaande klanten
  • Voor- en nadelen van het gebruiken van het tegemoetkomende besluit
  • Alternatieven ten opzichte van het gebruiken van het besluit
  • Consequenties voor nieuwe relaties
  • Hoe leg je zaken vast bij toekomstige adviezen
Bij deelname aan deze bijeenkomst krijgt u verschillende bouwstenen voor uw beroepspraktijk:
  • Model tekst voor site/nieuwsbrief gericht op bestaande klanten
  • Stroomschema (beslissingsboom) keuze wel of niet gebruikmaken van het besluit
  • Model document vastleggen interne draagplicht

Doelgroep:

Financieel adviseurs

Agenda:

Dinsdag 14 mei 2019| 13:30 – 17:00 uur | Eindhoven
Dinsdag 25 juni 2019| 09:30 – 13:00 uur | Zwolle

Nieuw:
Dinsdag 10 september 2019| 13:30 – 17:00 uur | Zoetermeer/Den Haag
Dinsdag 15 oktober 2019| 13:30 – 17:00 uur | Hoevelaken
Dinsdag 5 november 2019| 13:30 – 17:00 uur | Eindhoven
Dinsdag 3 december 2019| 09:30 – 13:00 uur | Amsterdam Oostzaan


[1] Staatscourant 2018 nr. 5946, 30 januari 2018

X