Workshop Cyberrisico: een reëel en nog steeds verder toenemend risico

Deze workshop is actueel en vernieuwd: Cyberrisico’s een steeds belangrijker onderdeel van informatie adviseur

De steeds verder geautomatiseerde en gedigitaliseerde wereld brengt ook steeds meer nieuwe risico’s met zich mee. Gebruikers van computer- en datanetwerksystemen zijn zich niet altijd bewust van deze inmiddels zeer reële cyberrisico’s. De financieel adviseur moet deze risico’s bespreken met de klant en opnemen in de risico inventarisatie en -analyse en het advies. Daarom doet een adviseur er goed aan om op de hoogte te zijn en te blijven van de ontwikkelingen rondom cyber.

Workshop cyberrisico is actueel en vernieuwd!
Bureau DFO was een van de eerste opleidingsorganisaties die bij de opkomst van de eerste cyberverzekeringen een “neutrale” opleiding voor financieel adviseurs heeft ontwikkeld. Deze opleiding is in de loop van de jaren aangepast aan de hand van vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied de vernieuwde wetgeving, wat de meest voorkomende oorzaken van cyberschade zijn, hoe je die schade kunt voorkomen en dekking op de cyberverzekeringen van de diverse aanbieders.

In de vernieuwde Bureau DFO opleiding: Cyberrisico: een reëel en nog steeds verder toenemend risico besteden we aandacht aan de ontwikkelingen rondom het onderwerp. Laat u informeren over de cyberrisico’s, de preventiemaatregelen, de dekking op de bestaande traditionele verzekeringen en de dekking op nieuwe verzekeringsoplossingen, zodat u actief met uw klanten in gesprek kunt gaan.

Lees hier het artikel Zullen we eens normaal gaan doen over cyberrisico?

Met welke vakinformatie gaat u naar huis?
Anita Hol-Bubeck praat u helemaal bij over de volgende onderwerpen:

  • Wanneer is er sprake van cyberrisico, welke vormen zijn er en wat zijn meest voorkomende oorzaken?
  • Op welke wijze kan schade als gevolg van cyberincidenten worden voorkomen?
  • Welke wetgeving is van toepassing en wat zijn de gevolgen van die wetgeving?
  • Wat is de impact van cyberincidenten op organisaties, bedrijven, stichtingen, verenigingen en particulieren?
  • Welke cyberrisico’s zijn verzekerd op bestaande verzekeringen of kunnen worden verzekerd op cyberverzekeringen?
  • De ontwikkelingen op het gebied van de aangeboden cyberverzekeringen

Docent

Anita Hol-Bubeck

Doelgroep

Adviseurs schadeverzekeringen

 

Nieuw: Cyberpakket
Voor de financieel adviseur: van mini-webinar tot vakpaper.

Bezoek hier ons opleidingsportaal

 

X