Workshop Cyberrisico: een reëel en nog steeds verder toenemend risico

195.00

195.00

Attenderen op Cyberrisico: Steeds belangrijker onderdeel van informatie adviseur

De ontwikkelingen op het gebied van cyberrisicoverzekeringen gaan snel. Polisvoorwaarden worden aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Het inzicht welke uitsluitingen wel of niet extra aandacht vragen in de contacten met klanten wordt groter. Maar ook ontstaat er meer kennis en ervaring over de acties die genomen moeten worden indien een verzekerde daadwerkelijk te maken krijgt met een calamiteit.

Workshop actueel en vernieuwd

Bureau DFO was een van de eerste opleidingsorganisaties die bij de opkomst van deze relatief nieuwe verzekering een “neutrale” opleiding voor financieel adviseurs heeft ontwikkeld. Gelet op de vele ontwikkelingen in deze branche is deze opleiding helemaal vernieuwd waarbij wordt gewerkt met de nieuwste polisvoorwaarden van de verschillende aanbieders.

In de geheel vernieuwde Bureau DFO opleiding: Cyberrisico: een reëel en nog steeds verder toenemend risico besteden we hier aandacht aan. Laat u informeren over de cyberrisico’s, de preventiemaatregelen en de verzekeringsoplossingen, zodat u actief met uw klanten in gesprek kunt gaan.

Anita Hol-Bubeck praat u bij over de volgende onderwerpen:

  • Wat is cyberrisico? Uitleg over (de veelal in het Engels gehanteerde) begrippen rondom cyberrisico’s;
  • De wetgeving die van toepassing is op cyberrisico’s;
  • Wat zijn de veel voorkomende oorzaken van de diverse soorten cyberincidenten;
  • Welke maatregelen worden er getroffen om cyberrisico’s te voorkomen of te verkleinen;
  • Wat zijn de gevolgen van cyberincidenten voor organisaties, bedrijven, stichting, verenigingen en particulieren;
  • Welke cyberrisico’s zijn of kunnen worden verzekerd. Welke cyberverzekeringen worden er aangeboden?

Docent

Anita Hol-Bubeck

Doelgroep

Adviseurs schadeverzekeringen

Agenda
Maandag 8 juni 2020 | 13:00 – 17:00 uur | Eindhoven

X