Workshop Risicobereidheid, de adviseur of de klant?

Als financieel adviseur heeft u te maken met de diverse inkomensrisico’s van de klant. Maar welke risico’s zijn dit?

Heeft u voldoende inzicht in de ‘verborgen’ risico’s die in eerste instantie niet zichtbaar zijn maar na doorvragen en inventariseren veelal groter zijn dan gedacht? Uit hoofde van uw zorgplicht heeft u de taak de klant hier op te wijzen en inzichtelijk te maken welke risico’s dit zijn.

Inhoud van de workshop:

  • Presentatie van de risico’s;
  • In groepsverband inventariseren van de risico’s in diverse cases;
  • De vaardigheid om de klant van de gevonden en berekende risico’s te overtuigen en de noodzaak deze risico’s adequaat af te dekken;
  • Plenaire discussie over het onderwerp waarin de theoretische en praktische aspecten van de dag worden samengevat en doorgesproken.

Belang:

  • Voor de SEH levert deelname aan deze interactieve vaardigheidstraining 6 A punten voor het PE SEH jaar 2020.
  • Voor de praktijk een actueel onderwerp waarbij niet alleen inzichtelijk wordt gemaakt waar de valkuilen van de hedendaagse problematiek zit, maar ook de vaardigheid deze met de klant te kunnen bespreken.

Docent:

De dag wordt geleid door Arnold Erhardt van MMK Opleidingen BV die tevens verantwoordelijk is voor het lesmateriaal (geaccrediteerd door de SEH).

Data:

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie?
Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

X