Webinar het verhalen van schade en kosten (Brand)regres

Waarom dit webinar?
Steeds vaker zullen schadebehandelaars hun klanten helpen bij het nemen van regres op een aansprakelijke derde. Maar ook zal het steeds vaker voorkomen dat zij hun relaties bijstaan wanneer die worden aangesproken in het kader van regresacties zonder dat hiervoor een verzekeringsdekking bestaat.

Wat ga je leren?
In het webinar (Brand)regres worden aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden verschillende aansprakelijkheidsvraagstukken en regres(on)mogelijkheden behandeld. Daarbij komen diverse wettelijke en overige regresregelingen aan bod en ook wordt verhaal van kosten behandeld.

Onderdelen opleiding
Mr. Piet Bosma NIVRE re is aansprakelijkheids- en regresexpert bij Lengkeek. Piet pleegt al sinds jaar en dag regres voor verzekeraars en andere partijen, naast zijn vak van schade-expert. In een dagdeel neemt hij de volgende onderwerpen door:

  • Behandeling van de verschillende civielrechtelijke aansprakelijkheidsgronden;
    • Contractueel/buitencontractueel;
    • Schuld- en risicoaansprakelijkheidsgronden;
  • Subrogatie;
  • Wettelijke en andere beperkingen van het regresrecht;
  • Praktijk van de schaderegeling als regres aan de orde is;
  • Bewijsrecht, stellen en bewijzen;
  • Vordering van expertise- en verhaalkosten.

 

X