Workshop "Het verhalen van schade en kosten"

Het verhalen van schade en kosten, voor uw klant of voor u als verzekeraar.

Schadeverzekeraars voeren op allerlei gebieden maatregelen in om de schadelast te beperken. In dat kader is er intensief aandacht voor het tijdig ontdekken van fraude (opbrengst 2017 meer dan 100 miljoen euro!). Een andere gebied waarop dit zichtbaar wordt, is het nemen van (brand)regres.

Door hogere eigen risico’s, niet te verzekeren belangen en andere factoren dient ook steeds vaker onverzekerde schade te worden verhaald. Financieel adviseurs zullen hun relaties dan ook, veel vaker dan in het verleden, moeten bijstaan wanneer zij geconfronteerd worden met partijen die regres plegen.

In deze workshop “Het verhalen van schade en kosten” worden aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden verschillende aansprakelijkheidsvraagstukken en regres (on)mogelijkheden behandeld. Daarbij komen diverse wettelijke en overige regresregelingen aan bod en ook wordt verhaal van kosten behandeld.

Wat kunt u verwachten als u deelneemt?
Mr. Piet Bosma NIVRE re. is aansprakelijkheids- en regresexpert bij Lengkeek.
In een middag neemt hij de volgende onderwerpen met u door:

  • Behandeling van de verschillende civielrechtelijke aansprakelijkheidsgronden;
    • Contractueel/buitencontractueel;
    • Schuld- en risicoaansprakelijkheidsgronden;
  • Subrogatie;
  • Wettelijke en andere beperkingen van het regresrecht;
  • Praktijk van de schaderegeling als regres aan de orde is;
  • Bewijsrecht, stellen en bewijzen;
  • Vordering van expertise- en verhaalkosten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor zowel de financieel adviseur als de schadebehandelaar.

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie?
Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

 

X