SKU 502727 Categorieën: , ,

Workshop bedrijfsregelingen | 10 juni 2020 | Hoevelaken

195.00

Bedrijfsregelingen die relevant zijn voor de praktijk van de financieel adviseur, workshop gegeven door Anita Hol-Bubeck.

Door of in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars zijn er in de loop van de jaren een groot aantal bedrijfsafspraken gemaakt, die vastgelegd zijn in diverse bedrijfsregelingen, gedragscodes, productwijzers en convenanten. Vrijwel  iedereen die binnen de bedrijfstak werkzaam is heeft in zijn of haar dagelijks advies- en schadebehandelingspraktijk regelmatig met die afspraken te maken.

Voor de schadebehandelingspraktijk betekent het dat de schadebehandelaar bij de uitoefening van zijn werkzaamheden rekening moet houden met de wettelijke bepalingen en de polisvoorwaarden en daarnaast ook te maken heeft met de diverse afspraken die er binnen de bedrijfstak per branche gemaakt zijn.

>>Meer informatie

X