Workshop AOV voor startende adviseurs

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) zijn impactvolle producten die onder de wettelijke adviesregels vallen. Dat brengt met zich mee dat er eisen worden gesteld aan uw advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

Voor alle facetten van de dienstverlening op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is nu de workshop AOV voor startende adviseurs ontwikkeld.

Workshop Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

In deze workshop gaat de docent Johan Kelder met de cursist door de volgende punten heen, waarbij hij veel praktische voorbeelden zal hanteren:

 • Het (wettelijk) adviestraject; wat wel en niet
 • Wat is relevante informatie en hoe zet je dat om naar een advies?
 • Wat is een passend product?
  • Hoogte verzekerde bedrag
  • Eigen risicoperiode
  • Schade- of sommenverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium
  • Etc.
 • Knelpunten bij het advies
  • Kosten advies, kwaliteit
  • Advies te reproduceren?
 • Knelpunten bij de bemiddeling
  • Acceptatieproces verzekeraar
 • Aandachtspunten bij beheer
  • Mutaties in de toekomst

Doelgroep

Adviseur die te maken gaat krijgen met het advies aan zelfstandigen of ondernemers over AOV.  De basiskennis is opgedaan met minimaal Wft Inkomen; de praktijk leert dat dit onvoldoende is omdat theorie en praktijk ver uit elkaar (kunnen) liggen.

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?
Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

X