Workshop actualiteiten inkomensverzekeringen

Janthony Wielink weet als geen ander financieel adviseurs bij te praten over de actuele ontwikkelingen rondom inkomensverzekeringen die voor de dagelijkse adviespraktijk belangrijk zijn.

Er zijn een aantal ontwikkelingen die de wereld van inkomensverzekeringen flink gaan raken. Neem de wijziging van de loonsanctie. Werkgevers die onvoldoende inzetten op re-integratie van hun zieke werknemer krijgen van het UWV een loonsanctie. Een zeer kostbare aangelegenheid, want er moet dan maximaal een jaar extra loon worden doorbetaald aan de zieke werknemer. Vorig jaar leidde de UWV-toetsing van re-integratie in 15% van de gevallen tot een loonsanctie. Vanaf september volgend jaar zal de kans op een sanctie voor werkgevers echter aanzienlijk dalen. Dat komt omdat het medisch advies van een bedrijfsarts het uitgangspunt wordt bij de re-integratietoets. Het is daardoor niet meer van belang of UWV het met de bedrijfsarts eens is.

Goed nieuws voor de werkgever, maar de wijziging zorgt ook voor nieuwe aandachtspunten. Zo zal de werkgever extra alert moeten zijn op de uitkomst van de WIA-beoordeling; hij is immers financieel verantwoordelijk. Bezwaar maken tegen die WIA-beoordeling wordt daarnaast lastiger, omdat niet alleen het UWV maar nu ook de bedrijfsarts daarbij betrokken zal zijn. Voor de werkgever wordt het, nog meer dan nu het geval is, van belang om een uitstekende bedrijfsarts te hebben. Ook de inkomensverzekeringen worden geraakt: heeft Poortwachtergarantie op de verzuimverzekering nog wel nut en komt er meer schade voor de WIA-verzekeringen?

Wat de wijziging precies betekent voor de werkgever, zijn werknemers en zijn inkomensverzekeringen wordt uit de doeken tijdens deze workshop. Daarnaast krijgt u een update van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Ontwikkelingen waarvan de adviseur in het kader van inventarisatie en advies op de hoogte moet zijn maar ook in het kader van nazorg en onderhoud.

 Janthony bespreekt de verschillende ontwikkelingen en maakt direct de “vertaling” naar hoe de adviseur hieraan aandacht kan/moet besteden.

Tijdens de bijeenkomst gaat hij in op onder meer:

 • Terugblik op plannen en uitkomsten Rutte 3; wat is er gerealiseerd van het Regeerakkoord?
 • Gevolgen corona voor verzuim en daarmee verzuimverzekeringen
 • Stand van zaken rond de ZW en WIA
 • MKB ontzorgverzekering  en overige wijzigingen voor MKB
 • RIE aanpassen
  • Thuiswerkplek
  • Veilige (kantoor)werkomgeving
 • Het ZZP dossier
  • Schijnzelfstandigheid
  • De verplichte AOV
 • Blik op de ‘toekomst van de sociale zekerheid’ n.a.v. advies Commissie Borstlap

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland. Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren! Wij informeren u graag over nieuwe data.

 

 

X