Categorieën: , ,

Workshop aansprakelijk zijn en/of voelen

Klanten voelen zich soms aansprakelijk en of schadevergoeding plichtig, zonder dat ze dat zijn op grond van het aansprakelijkheidsrecht.

Of andersom dat men zich niet aansprakelijk voelt maar het op grond van de wet wel ís. In principe is er alleen dekking op een aansprakelijkheidsverzekering als er sprake is van aansprakelijkheid en of een schadevergoedingsplicht van een verzekerde.

In de praktijk is het voor adviseurs, medewerkers en schadebehandelaars bij advieskantoren vaak lastig om deze materie aan klanten en aan een schadelijdende partijen uit te leggen.

In de workshop bespreekt Anita Hol-Bubeck aan de hand van praktijkvoorbeelden, jurisprudentie en KiFiD uitspraken, de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn en aan de hand waarvan de uitleg kan worden gegeven.

Aansprakelijk voelen maar het op grond van de wet niet aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld:

  • iemand struikelt zonder dat er sprake is van schuld;
  • er breekt brand uit in een gebouw zonder dat de oorzaak bekend is er ontstaat schade aan in de buurt geparkeerd staande auto’s;
  • tijdens storm waait een boom om op de schutting van de buren;
  • een kast laten vallen tijdens het helpen van een vriend met verhuizen;
  • ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Aansprakelijk zijn maar op grond van wet niet geheel of gedeeltelijk schadevergoeding plichtig zijn, bijvoorbeeld:

  • degene die schade lijdt heeft zelf (mede) schuld aan het voorval in een sport- en spel situatie, omgaan met zeer jonge kinderen en dier;

Aansprakelijk en schadevergoeding plichtig zijn géén dekking op een aansprakelijkheidsverzekering. Er zijn diverse uitsluitingen in de polisvoorwaarden op grond waarvan er géén of slechts beperkt dekking is. Zoals bijvoorbeeld opzettelijk veroorzaakte schade en als er sprake is van opzicht.

Niet aansprakelijk en schadevergoeding plichtig zijn en toch dekking op een aansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheidsverzekeraars bieden bijvoorbeeld op de AVP vaak dekking voor schades ontstaan tijdens een vriendendienst en aan een oppas tijdens het oppassen.

Twee praktijkcasussen – hoe leg je dit aan de klant uit? 

KiFiD uitspraak 2024-0030 11 januari 2024
Tijdens een storm zijn zonnepanelen van het platte dak van de woning van verzekerde gewaaid en is op de auto van de buurman terecht gekomen. De aansprakelijkheidsverzekeraar wijst de schade af omdat vooralsnog niet aangetoond is dat de verzekerde aansprakelijk is nu er sprake is van storm. 

Uitspraak Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 27 december 2023 ECLI:NL:GHSHE:2023:4060
Tijdens het maken van een proefrit met de motor van een klant is een automonteur ten val gekomen en in botsing gekomen met een auto die op de weg aan het keren was. De rechtbank oordeelde eerder dat de kerende automobilist die een bijzondere manoeuvre verrichte aansprakelijk was. Het Gerechtshof oordeelt dat er ook sprake is van onoplettendheid van de motorrijder waardoor hij de keermanoeuvre van de automobilist niet heeft waargenomen. Het gerechtshof komt tot een verdeling van 25% voor de motor en 75% voor de auto.

X