Webinar Zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen

75.00

75.00

De Nederlandse overheid zet vol in op verduurzaming. Consumenten en bedrijven die maatregelen (willen) nemen om hun energieverbruik te beperken, of via alternatieve manieren elektriciteit of warmte op te wekken, kunnen gebruik maken van diverse subsidie- of financieringsmogelijkheden. De verduurzamingsmarkt is dan ook ‘hot’.

Waar niet altijd goed bij wordt stilgestaan, is de vraag in hoeverre al die verduurzamingsmaatregelen altijd gewoon meeverzekerd zijn op bijv. een opstalverzekering. Het gebeurt niet zelden dat een verzekeraar daar niet zonder meer mee akkoord gaat.

Neem zonnepanelen. Wanneer de panelen en de benodigde leidingen niet kundig geïnstalleerd zijn, kan er op plekken oververhitting ontstaan, met mogelijk brand als gevolg. Of het gebruik van isolatiematerialen. Veel van de gebruikte materialen zijn zeer brandbaar, en zullen bij een smeulend vuurtje al gauw dienen als brandversneller. Geen wonder dat verzekeraars, met name bij nieuwbouw, strenge eisen stellen aan de installatie van de maatregelen en de daarbij gebruikte materialen.

Jurjen Burghgraef is een autoriteit op het gebied van risicomanagement als het gaat om verduurzaming. In een webinar van 1½ uur geeft hij inzicht in de risico’s die hij in dagelijkse praktijk tegenkomt, en geeft hij handreikingen hoe daar mee om te gaan.

 

Agenda
Donderdag 8 juli | 10:00 – 11:30 uur | ONLINE

X