Webinar Zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen

De Nederlandse overheid zet vol in op verduurzaming. Consumenten en bedrijven die maatregelen (willen) nemen om hun energieverbruik te beperken, of via alternatieve manieren elektriciteit of warmte op te wekken, kunnen gebruik maken van diverse subsidie- of financieringsmogelijkheden. De verduurzamingsmarkt is dan ook ‘hot’.

Waarom deze workshop?
Waar niet altijd goed bij wordt stilgestaan, is de vraag in hoeverre al die verduurzamingsmaatregelen altijd gewoon meeverzekerd zijn op bijv. een opstalverzekering. Het gebeurt niet zelden dat een verzekeraar daar niet zonder meer mee akkoord gaat. Ook komt het voor dat de omvormers uit moeten worden gezet of de gehele PV installatie moet worden verwijderd.

Neem zonnepanelen. Wanneer de panelen en de benodigde leidingen niet kundig geïnstalleerd zijn, kan er op plekken oververhitting ontstaan, met mogelijk brand als gevolg. Of het gebruik van isolatiematerialen. Veel van de gebruikte materialen zijn zeer brandbaar, en zullen bij een smeulend vuurtje al gauw dienen als brandversneller. Geen wonder dat verzekeraars, met name bij nieuwbouw, strenge eisen stellen aan de installatie van de maatregelen en de daarbij gebruikte materialen.

Wat zijn de onderdelen van deze opleiding?

  • Inzicht in de risico’s;
  • Handreikingen hoe hier mee om te gaan;
  • Toelichting eisen verzekeraars;
  • Opruimingskosten, wat is wel verzekerd en wat is niet verzekerd.

Extra’s

  • Presentatie om te delen met je collega’s

Doelgroep:
Alle financieel adviseurs

Even voorstellen: de docent
Jurjen Burghgraef of Erik Prins, verbonden aan Burghgraef van Tiel – risico’s inspecties zijn autoriteit op het gebied van risicomanagement als het gaat om verduurzaming. In een webinar van 1½ uur krijgt u inzicht in de risico’s die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen, en ontvangt u handreikingen hoe daar mee om te gaan.

X