Webinar onderhoud schade zakelijk

Ondernemers worden als gevolg van de coronacrisis gedwongen veranderingen binnen hun onderneming door te voeren. Dat brengt andere en nieuwe risico’s met zich mee. Daarom moet gecontroleerd worden of het advies rondom risico’s en de schadeverzekeringen van zakelijke relaties nog steeds past bij de veranderde onderneming.

Het is van belang dat de adviseur regelmatig controleert en beoordeelt of het gegeven advies nog past bij de eventuele nieuwe werkwijze, het veranderde gemoderniseerde productieproces, de verlaagde of juist verhoogde omzet, het aantal vaste en flexibele arbeidskrachten etc. Dit is in het belang van de klant omdat door de risico’s goed in kaart te blijven brengen en te controleren of de verzekeringsdekking nog juist is voor de nieuwe actuele situatie de risico’s voldoende afgedekt blijven. Uiteraard is het ook belangrijk dat de adviseur blijft voldoen aan zijn zorgplicht!

Geeft de adviseur onvoldoende aandacht aan de veranderde omstandigheden en wordt het indertijd gegeven advies niet aangepast als dat nodig is, dan kan de adviseur aangesproken worden omdat er sprake is van een beroepsfout.

Tijdens een webinar van anderhalf uur bespreekt Anita Hol-Bubeck op hoofdlijnen de volgende zaken:

  • Wat een adviseur kan doen om na te gaan of er veranderingen bij de zakelijk relatie zijn doorgevoerd ter voorbereiding op een gesprek/bezoek bij de relatie in  combinatie met een gespreksmodel waarin te bespreken en besproken onderwerpen in vastgelegd kunnen worden.
  • Wat de gevolgen zijn voor de klant en de adviseur als het advies en de gesloten verzekeringen niet tijdig en of juist worden aangepast.
  • De in deze tijd veel voorkomende wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden, aanpassingen in de werkwijze en veranderde activiteiten bij de diverse bedrijven.

Waarom je moet deelnemen? Vooral om inspiratie op te doen om goed in de te kunnen spelen op de veranderingen bij je klanten en te blijven voldoen aan je zorgplicht!

X