SKU 503041 Categorieën: , ,

Webinar onderhoud schade zakelijk | 14 september | 09.00 - 10.30 uur

75.00

Ondernemers worden als gevolg van de coronacrisis gedwongen veranderingen binnen hun onderneming door te voeren. Dat brengt andere en nieuwe risico’s met zich mee. Daarom moet gecontroleerd worden of het advies rondom risico’s en de schadeverzekeringen van zakelijke relaties nog steeds past bij de veranderde onderneming.

Het is van belang dat de adviseur regelmatig controleer en beoordeelt of het gegeven advies nog past bij de eventuele nieuwe werkwijze, het veranderde gemoderniseerde productieproces, de verlaagde of juist verhoogde omzet, het aantal vaste en flexibele arbeidskrachten etc. Dit is in het belang van de klant omdat door de risico’s goed in kaart te blijven brengen en te controleren of de verzekeringsdekking nog juist is voor de nieuwe actuele situatie de risico’s voldoende afgedekt blijven. Uiteraard is het ook belangrijk dat de adviseur blijft voldoen aan zijn zorgplicht!

>> Lees verder

X