Webinar Fatbike

Bureau DFO heeft in samenwerking met expert Anita Hol-Bubeck een Vaknotitie aangeboden over de Fatbike. Klik hier om de notitie te lezen.

De vaknotitie geeft duidelijkheid over de theorie, maar nu blijkt dat er toch nog heel veel vragen in de praktijk ontstaan. Door de vele ongelukken die gebeuren en de niet altijd even duidelijke berichtgeving hierover reden voor Bureau DFO om samen met Anita een verdiepend webinar hierover aan te bieden.

Wat kan je verwachten als je deelneemt?
In de media verschijnen veel berichten over de vele ongevallen waarbij, vooral de onder jongeren, populaire fatbikes betrokken zijn. De berichten zijn niet altijd even duidelijk en vaak ook niet helemaal juist. Dat leidt tot veel verwarring en vooral verkeerde conclusies. Er zijn namelijk veel soorten fatbikes en om welke fatbike het gaat is vooral van belang voor de beoordeling van de vraag: welke wetgeving van toepassing is en op welke verzekering er eventueel dekking is voor de veroorzaakte schade.

In het webinar wordt besproken welke type fatbikes bestaan en per type of:

  • er sprake is van een motorrijtuig is op grond van de Wegenverkeerswet (WVW) en in hoeverre bij schade art. 185 WVW van toepassing is;
  • het toegestaan is om ermee op de openbare weg te rijden en zo ja aan welke eisen de fatbike en de bestuurder moeten voldoen;
  • en in hoeverre de wettelijk overtredingen meespelen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en de schadevergoedingsplicht;
  • er op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) een verzekeringsplicht geldt;
  • schade veroorzaakt met of door de fatbike meeverzekerd is/kan zijn op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).
  • Daarnaast gaan we in het webinar ook in op de wetgeving en de daaraan gekoppelde eventuele verzekeringsplicht voor andere soorten licht elektrische voertuigen (LEV) zoals de elektrische step, een hoverboard en een elektrisch skateboard.

Tijdens het webinar is er ruimte om vragen te stellen over de ontwikkelingen rondom de fatbike en de andere LEV’s.

 

Bezoek hier ons opleidingsportaal

X