Webinar Compagnonsverzekering

 

Waarom deze workshop?
In vrijwel elke aandeelhouders- of managementovereenkomst is de bepaling opgenomen dat, indien een van de zakelijke partners voortijdig komt te overlijden, de nabestaanden van die overleden partner diens belang in de onderneming aan de langstlevende partner van het bedrijf moeten aanbieden. Soms bevat deze overeenkomst tevens een aanvullende verplichting om het risico van overlijden te verzekeren.

Wat ga je leren?
Het voortijdig overlijden van een ondernemer kan grote financiële gevolgen hebben. Door tijdig met de ondernemers hierover in gesprek te gaan kan de adviseur veel betekenen.

Onderdelen opleiding:

Juridisch kader voor de financieel adviseur
Jurjen Oosterbaan Martinius

 • Overeenkomst van opdracht;
 • Invulling begrip redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur;
 • Causaliteit beroepsfout en schade;
 • Eigen verantwoordelijkheid relatie;
 • Vastleggen niet opvolgen adviezen.

Bijzondere aandachtspunten
Rob Pols: Sr. underwriter & claimbehandelaar bij Scildon

 • Inventarisatie risico’s bij vooroverlijden;
 • Nabestaanden uitkopen of laten toetreden;
 • Elementen die hoogte verzekerde som bepalen;
 • Verzekeringnemer/ begunstigde: Holding of werk BV;
 • Aandachtspunten voor soepel acceptatieproces.

Praktijk bij overlijden vennoot verzekeringskantoor
Willem Haasnoot: Partner Haasnoot & Adriaanse

 • Gevolgen van vooroverlijden in de praktijk;
 • Waardebepaling van onderneming vooroverlijden zakenpartner;
 • Adviezen formele vastlegging rechten en plichten.
X