Webinar btw of assurantiebelasting

Directe vergoeding: BTW of assurantiebelasting? Of allebei? Of geen van beide?

Bureau DFO signaleert dat bij veel kantoren de fiscale regels met betrekking tot directe vergoeding niet helemaal correct worden toegepast. De misverstanden zullen alleen maar toenemen doordat  kantoren die rechtstreeks kosten aan klanten in rekening brengen voor dienstverlening die te maken heeft met schadeverzekeringen, daarover met ingang van 1 januari 2022 assurantiebelasting moeten gaan heffen en afdragen.


Ook de Beursbengel berichtte onlangs over de veranderingen, komend jaar. Lees hier het artikel

 

 

 

 

 

Nog dagelijks krijgt Bureau DFO vragen over de fiscale behandeling van abonnementsvormen en rechtstreekse declaraties. Duidelijk is dat veel kantoren de regels die daarbij gelden, niet goed in beeld hebben. Zoals:

  • Moet ik over een nazorgabonnement BTW in rekening brengen?
  • Hoe bepaal ik de grondslag voor de heffing van assurantiebelasting?
  • Hoe vraag ik een aanstelling voor de assurantiebelasting aan?
  • Mag ik bij advieskosten BTW in rekening brengen en bij de daaropvolgende bemiddelingskosten assurantiebelasting?

Bureau DFO gaat tijdens een webinar van een 1 uur in op al deze vragen en zal de uitgangspunten voor de fiscale behandeling van directe beloning helder maken. Deelnemers aan dit webinar krijgen de Digitale Gids fiscale behandeling directe beloning (ter waarde van € 47,50) nagezonden.


Vijf meest gestelde vragen tijdens webinars btw en assurantiebelasting:

  1. Wat gaat er precies veranderen met betrekking tot de assurantiebelasting per 1 januari 2022?
  2. Ben ik verplicht om een BTW-vrijstelling toe te passen? Of mag ik naar eigen goeddunken BTW in rekening brengen die ik vervolgens mag verrekenen met de door mij betaalde BTW?
  3. Wij brengen administratiekosten bij klanten in rekening. Hoe moeten die fiscaal worden belast?
  4. Onze zakelijke relaties hebben liever dat BTW in rekening wordt gebracht dan assurantiebelasting. In hoeverre mag ik daar creatief mee omgaan?
  5. Kunnen financiële dienstverleners voor hun BTW-belaste omzet gebruik maken van de Kleineondernemersregeling (KOR)?

Docent
Ruud van Bommel

 

X