Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid

Waarom dit webinar?
Uitgangspunt is dat een rechtspersoon verantwoordelijk is voor de betalingen en de schulden van die rechtspersoon. Maar als een rechtspersoon in financiële problemen raakt, dan gebeurt het steeds vaker dat de bestuurders van die rechtspersoon persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Voorbeeld:

Een van de bestuursleden van een tennisvereniging vergeet een brandverzekering voor het clubhuis te sluiten. Het clubhuis brandt af en er is géén verzekeraar die schade gaat vergoeden. De vereniging stelt alle bestuursleden (hoofdelijk) aansprakelijk voor de geleden schade.

Op grond van wetgeving en jurisprudentie zijn bestuurders daadwerkelijk aansprakelijk als zij hun taken niet goed uitvoeren oftewel als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat geldt niet alleen voor bestuurders van grote ondernemingen maar ook voor DGA van een BV die bij een faillissement persoonlijk wordt aangesproken als hij zijn of haar taken niet behoorlijk heeft vervuld!

Voorbeeld:

Een DGA van een BV besluit om géén geld uit te geven aan nieuwe software. Als gevolg van het werken met de verouderde software wordt het systeem gehackt en lijden de BV en klanten schade. De BV gaat failliet en de curator stel de DGA aansprakelijk namens de schuldeisers.  

Het risico van bestuurdersaansprakelijkheid wordt nog steeds onderschat maar als gevolg van aangescherpte wetgeving en van de huidige claimcultuur gerichte samenleving is het een belangrijk risico dat de adviseur met zijn klanten moet bespreken!

Wij organiseren in samenwerking met Anita-Hol Bubeck een webinar hierover.

Wat ga je leren?
In het webinar van anderhalf uur word je aan de hand voor voorbeelden bijgepraat over de in de bestaande wetgeving en in jurisprudentie geregelde interne en externe aansprakelijkheid van bestuurders van bedrijven, organisaties, stichtingen, en verenigingen en verzekeringsmogelijkheden.

Onderwerpen:
In het webinar worden de volgende onderwerpen besproken:

  • De wetgeving rondom de interne en externe aansprakelijkheid van bestuurders;
  • Jurisprudentie waaruit de (steeds verdergaande) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuursleden blijkt;
  • De verschillen en steeds meer overeenkomsten tussen de aansprakelijkheid van bestuurders van diverse soorten rechtspersonen;
  • De mogelijkheden om het risico te verzekeren, het nut en de dekking van een dergelijke verzekering voor zowel grote organisaties als voor de BV met slechts één DGA.
X