Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid

Waarom dit webinar?
Uitgangspunt is dat een rechtspersoon verantwoordelijk is voor de betalingen en de schulden van die rechtspersoon. Maar als een rechtspersoon in financiële problemen raakt, dan gebeurt het steeds vaker dat de bestuurders (en commissarissen toezichthouders van die rechtspersoon persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Op grond van wetgeving en jurisprudentie zijn bestuurders daadwerkelijk aansprakelijk als zij hun taken niet goed uitvoeren oftewel als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat geldt niet alleen voor bestuurders van grote ondernemingen maar ook voor de DGA van een BV die bij een faillissement persoonlijk kan worden  aangesproken als hij zijn of haar taken niet behoorlijk heeft vervuld!

Voorbeeld: De DGA van een BV besluit een collége bedrijf over te nemen maar doet onvoldoende onderzoek naar de financiële situatie van dat bedrijf. Binnen een half jaar leidt de verkeerde investering in een faillissement van het bedrijf. De curator stelt de DGA aansprakelijk namens de schuldeisers op grond van onbehoorlijk bestuur omdat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan. 
Wat ga je leren?

In het webinar van anderhalf uur word je aan de hand van praktijk voorbeelden en jurisprudentie  bijgepraat over de interne en externe aansprakelijkheid van bestuurders van bedrijven, organisaties, stichtingen, en verenigingen en de mogelijkheden om deze risico’s te verzekeren.

Onderwerpen:
In het webinar worden de volgende onderwerpen besproken:

  • De wetgeving rondom de positie van de bestuurders van bedrijven, organisaties, vereniging en stichtingen;
  • Wetgeving en jurisprudentie waaruit de (steeds verdergaande) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuursleden blijkt;
  • De verschillen en de toenemende overeenkomsten tussen de aansprakelijkheid van bestuurders van diverse soorten rechtspersonen;
  • De mogelijkheden om het risico te verzekeren, het nut en de dekking van een dergelijke verzekering voor zowel grote organisaties als voor de BV met slechts één DGA.

Bekijk hier het complete aanbod opleidingen schade van Anita Hol-Bubeck

X