Webinar Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door kinderen

Waarom is het verstandig dit webinar te volgen?
In de dagelijkse praktijk krijgt men bij advieskantoren vaak te maken met vragen over schades die door kinderen zijn veroorzaakt. Wie is aansprakelijk en op welke verzekering is er dekking? Het is vaak even zoeken hoe het ook alweer zit. Het juiste antwoord is afhankelijk van de specifieke omstandigheden waarin een schade ontstaat, de van toepassing zijnde wetgeving en de afspraken die er in de bedrijfstak gemaakt zijn.

Wat ga je leren?
In anderhalf uur word je bijgepraat over de ins en outs rondom de aansprakelijkheid en de dekking voor schades veroorzaakt door alle kinderen.

Onderdelen webinar

  • Wat er in het aansprakelijkheidsrecht geregeld is over de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door kinderen;
  • In hoeverre zijn de ouders aansprakelijk en ook schadevergoeding plichtig;
  • Jurisprudentie en wetsvoorstel aanpassing huidige wetgeving ten aanzien van de aansprakelijkheid van de ouders;
  • Zijn de wettelijke regels over groepsaansprakelijkheid van toepassing als meerdere kinderen samen schade veroorzaken;
  • De dekking voor de door het kind veroorzaakte schade op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren ( AVP) van de (gescheiden) ouders;
  • Hoe wordt de schade geregeld als er meerdere verzekeringen (bijv. omdat de gescheiden ouders alle twee een AVP met gezinsdekking hebben) zijn die dekking bieden;
  • Kan een bezitsverzekeraar een uitbetaalde schadevergoeding verhalen op een schadeveroorzakend kind en zijn of haar ouders;
  • De door verzekeraars gemaakte afspraken en de betekenis van die afspraken voor verzekerden. Bijvoorbeeld: Schuldloze Derden regeling en de ‘Krassende kinderen regeling’;
  • Welk advies en welke begeleiding bij schade is in welke situatie het beste voor de klant.

Extra’s
Je krijgt de presentatie nagestuurd om nog eens rustig tegen te lezen.

Doelgroep
Schadebehandelaars

Bezoek hier ons opleidingsportaal

X