Model register verwerkingen persoonsgegevens

35.00 excl. btw

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018, moeten organisaties uit eigen beweging en op elk gewenst moment kunnen aantonen dat zij aan de privacywetgeving voldoen (‘accountability’). In het kader van die accountability is het voor organisaties (zowel verantwoordelijken als verwerkers) verplicht een register in te richten waarin de verwerkingen van persoonsgegevens worden vastgelegd.

Bureau DFO heeft een model voor een register van verwerkingen van persoonsgegevens gemaakt. Het model wordt uitgeleverd in Word-formaat, zodat u het document niet alleen kunt ‘invullen’, maar ook nog kunt aanpassen aan de specifieke omstandigheden van uw onderneming. Aan de hand van dit model kunt u als financiële dienstverlener voor uw eigen onderneming beschrijven:
1. De algemene gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
2. De organisatorische en technische maatregelen die zijn getroffen ter beveiliging van persoonsgegevens
3. De gegevens van de bewerkers (die onder de AVG ‘verwerkers’ heten)
4. Of u persoonsgegevens doorgeeft aan buitenlandse organisaties, en – zo ja – naar welke landen
5. Voor welke doelen u persoonsgegevens verwerkt
6. Van welke categorieën betrokkenen u persoonsgegevens verwerkt
7. Welke middelen u gebruikt om persoonsgegevens te verwerken
8. Welke persoonsgegevens u verwerkt
9. Aan welke categorieën ontvangers u persoonsgegevens doorgeeft
10. Welke bewaartermijnen u hanteert

 

X