Van (andermans) fouten kun je leren | 6 november | Hoevelaken

195.00

Niets menselijks is de financieel adviseur vreemd. Je doet natuurlijk je best maar je kunt fouten maken. Dat kan de beste gebeuren.

Bijvoorbeeld die verzekering die bij die belangrijke prospect echt tegen betere voorwaarden en premie kan. Blij wanneer de prospect hiermee akkoord gaat. De post wordt keurig overgesloten. Iedereen blij. Totdat er een claim komt en vergeten is het inlooprisico goed te regelen bij de nieuwe Schadeaanbieder.

Natuurlijk juist voor dat soort zaken heeft u beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar het eigen risico tikt fors aan. En verzekeraars worden kritischer. Te veel schades betekent einde verzekering. En u weet het: voor uw AFM vergunning is een beroepsaansprakelijkheids-verzekering feitelijk een voorwaarde.

Anita Hol-Bubeck, zeer gewaardeerd docent schadeverzekeringen, heeft een studie gemaakt van de in de praktijk veel voorkomende schades die door onoplettendheid bij financieel advieskantoren vaak voorkomen.

In een aparte workshop helpt zij te zorgen dat dit soort schades in de toekomst bij de deelnemers aan de opleiding niet voorkomen. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • overname van een portefeuille waarbij de nieuwe adviseur de “gemaakte fouten” (geen advies over een WA-dekking voor een heftruck of milieuschadeverzekering) van de vorige adviseur niet opgemerkt heeft;
  • onvoldoende controle of de klant voldoet aan de verplichtingen die opgenomen zijn in de clausules in de diverse polissen (laten plaatsen en/of onderhoud van een beveiligings-/alarminstallatie);
  • onderverzekering niet juist als gevolg van een niet-opgemerkte verlopen taxatie, foutieve inschatting van de adviseur of de niet-opgemerkte verbouwing door de adviseur;
  • lastige minder vaak voorkomende risico’s zoals beroepsaansprakelijkheid, milieuschade, werkgeversaansprakelijkheid e.d. niet opgemerkt en niet meegenomen in het advies door de adviseur;
  • onvoldoende aandacht voor het juist invullen van de vragen in aanvraagformulieren, belang van het doorvragen naar bijvoorbeeld het strafrechtelijke verleden;
  • voorlopige dekking toezeggen zonder dat er een bevoegdheid is om die dekking toe te zeggen, bijvoorbeeld voor een te dure auto.

Bij de verschillende onderwerpen zal worden ingegaan op de daarbij behorende rechtspraak/uitspraken KiFiD alsmede de voor de casus relevante omschrijving in de verzekeringsvoorwaarden van de bav.  Waar toepasselijk ontvangen deelnemers checklists en model documenten die de kans op “fouten” of claims verder beperkt.

Agenda
Vrijdag 6 november 2020 | 9.00 – 12.30 uur | Hoevelaken (Bureau DFO)

X