Training Helderheid inkomsten en uitgaven van uw kantoor

Financiële sturing van uw kantoor is meer dan ooit belangrijk. Bureau DFO heeft een workshop ontwikkeld speciaal bestemd voor de financieel medewerker op uw kantoor die de financiële administratie van uw kantoor verzorgt. 

Tijdens de training Helderheid inkomsten en uitgaven van uw kantoor ontvangt uw medewerker een Excel-bestand aan de hand waarvan een forecast voor 2021, 2022 én 2023 van uw kantoor gemaakt kan worden, Maar nog belangrijker leert hij of zij via het programma de financiële gevolgen voor uw kantoor te analyseren indien zich in het komend jaar bepaalde ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op uw omzet.

  • U ziet in een vroegtijdig stadium waar risico’s voor uw rendement gaan optreden;
  • U weet welke maatregelen het grootste effect hebben om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Sturing nu meer dan ooit belangrijk
Voor elk kantoor is het belangrijk de financiële uitgangspunten voor het nieuwe jaar op hoofdlijnen uitgewerkt te hebben. Dat geeft voor iedereen binnen het kantoor focus waar de gezamenlijke inspanningen op gericht moeten zijn.

Op dit moment geldt daarbij extra dat de ondernemer voorbereid moet zijn op veranderingen die kunnen gaan optreden. Zal de hypotheekmarkt in 2021 net zo positief zijn als in 2020? Wat betekent het voor het kantoor indien het aantal faillissementen van zakelijke klanten toeneemt, de omzet/loonsom bij bedrijfsmatige klanten lager wordt (terugboekingen en lagere voorschotten)? Zo zijn er tal van veranderingen die “boven de markt hangen” waar een verstandig ondernemer op voorbereid wil zijn.

Het is daarbij vooral belangrijk dat ondernemers bij veranderingen direct inzicht krijgen in wat dit financieel voor hun bedrijf kan gaan betekenen, zodat snel gereageerd kan worden.

Uitgebreide Excel sheet
Op verzoek van Bureau DFO heeft Jan Buis, docent jaarrekeningen, een uitgebreide Excel-applicatie gemaakt die u helpt goed in beeld te krijgen van wat het kantoor in 2021 wil bereiken.

Maar net zo belangrijker is dat gedurende het jaar direct kan worden doorgerekend wat, bij ongewijzigd beleid, de effecten over meerdere jaren zullen zijn van bepaalde veranderingen in de markt. Daarbij stelt het programma u in staat om te bepalen welke maatregel financieel het grootste effect heeft.

Agenda
Op dit moment staat er geen nieuwe datum op de planning. Bent u geïnteresseerd in deze training, stuur dan een mail naar opleidingen@dfobv.nl. Dan laten wij het weten als we nieuwe data inplannen.

Bezoek hier ons opleidingsportaal

X