Training Compliance voor financieel adviseurs

295.00

295.00
295.00

Wij snappen dat in uw functie van Financieel Adviseur het volstrekt begrijpelijk is dat uw voornaamste focus ligt bij de groei in klanten en omzet.

Er komt echter een moment waarop u zich ook zal moeten verdiepen in ‘compliance’, oftewel: de noodzaak om te voldoen wat wetgever, toezichthouders en rechtsprekende instanties van u verwachten. Er is per slot van rekening inmiddels een groot aantal wettelijke regels waaraan een financiële dienstverlener moet voldoen. Daarbij gaat het om interne procedures, verplichte documenten, advisering, privacy en nog veel meer. Ook is er inmiddels veel jurisprudentie beschikbaar die het vormvrije deel van uw werkzaamheden inkleurt, bijvoorbeeld op het gebied van nazorg.

Bureau DFO geeft u inzicht in Compliance, tijdens onze training leert u:

  • welke wetgeving inmiddels allemaal van invloed is op de dienstverlening en bedrijfsvoering van financiële dienstverleners;
  • jurisprudentie op het gebied van nazorg;
  • manieren hoe hier in de praktijk invulling aan kan worden gegeven;
  • beschikbare tools en modeldocumenten die u hierbij kunnen helpen.

Gedurende een volledige dag wordt u op de hoogte gebracht van de voornaamste verplichtingen uit (natuurlijk) de Wft en BGfo, maar daarnaast ook de AVG, de IDD, de Wwft, de Sanctiewet, de Mifid-regelgeving en andere wetgeving die van invloed is op de wijze waarop u uw dienstverlening en bedrijfsvoering wilt inrichten.

Extra
Na afloop krijgt u het door Bureau DFO ontwikkelde model voor een Zelf Audit bedrijfsprocessen t.w.v. € 65,-  toegezonden. Ook mag u twee andere modeldocumenten naar keuze opvragen.

Docent
Ruud van Bommel, consultant bij Bureau DFO

Agenda
Donderdag 29 oktober 2020 | 9:30 – 16.30 uur | Hoevelaken (Volgeboekt)
Woensdag 2 december 2020 | 09:30 – 16:30 uur | Hoevelaken
Vrijdag 11 december 2020 | 09:30 – 16:30 uur | Hoevelaken

X