Toolkit vaststellen interne draagplicht 2.0

100.00 excl. btw

Naar aanleiding van de Kamerbrief van 14 april 2017 en het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2018 is de nut en noodzaak van het opstellen van een overeenkomst inzake de interne draagplicht onomstotelijk vast te komen te staan.

Om u te helpen bij het zorgvuldig vastleggen van de onderlinge afspraken over interne draagplicht hebben wij voor u een modeldocument opgesteld dat u kunt gebruiken bij samenwoners. Inmiddels wordt deze overeenkomst door een groot deel van de hypotheekadviseurs in Nederland gebruikt in hun dagelijkse adviespraktijk. Hiermee is de kwaliteit van het hypotheekadvies aanzienlijk verbeterd.

Op 20 augustus 2018 is de “2.0” versie van de toolkit vaststellen interne draagplicht beschikbaar gekomen. De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Sjabloonovereenkomst vastleggen interne draaglicht “2.0”
    • Deze sjabloonovereenkomst kunt u gebruiken bij het vastleggen van de interne draagplicht van uw cliënten. De nieuwe versie is slechts 2 pagina’s groot (was 5).
  • Handleiding Sjabloonovereenkomst vastleggen interne draaglicht “2.0”
  • Signaleringsdocument/doorverwijzingsdocument
    • Hierin hebben wij een opsomming gemaakt van de zaken waarvan het raadzaam is dat uw cliënten die bij de notaris vastleggen. Dat gaat dan over die onderdelen in de eerdere sjabloonovereenkomst waarbij meerdere adviseurs het gevoel hadden dat zij op de stoel van de notaris zouden gaan zitten.
  • Stroomschema gebruik draagplichtovereenkomst
    • Dit stroomschema helpt u vast te stellen wanneer u de overeenkomst dient te gebruiken.

 

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan uw adviespraktijk.

X