Small Group bijeenkomst Wwft: heb ik dat goed geregeld?

De Wwft, dat was toch klanten identificeren en ongebruikelijke transacties melden? Precies, dat waren eigenlijk de enige verplichtingen tot 2018. Daarna zijn er verschillende verplichtingen bijgekomen, ook voor financiële dienstverleners. En zoals uit de laatste twee Marktmonitoren van de AFM blijkt, staat dit onderwerp hoog op het prioriteitenlijstje van de toezichthouder.

Ruud van Bommel, consultant bij Bureau DFO legt uit wat de huidige Wwft-verplichtingen zijn. Hij zal onder meer kort ingaan op:

  • Bij welke diensten is de Wwft van toepassing?
  • Cliëntenonderzoek, hoe doen we dat?
  • Wat houdt de verplichting in om een ‘Wwft-beleid’ op te stellen? En een risicoanalyse? Hoe doe ik dat als kantoor?
  • Risicoclassificatie? Wat moet daar onder worden verstaan, en hoe geef ik daar als kantoor handen en voeten aan?

Daarna gaan we u helpen om met behulp van modeldocumenten invulling te geven aan de belangrijkste verplichtingen uit de Wwft.

Door de bescheiden omvang van de groep (ca. 5 personen) ontstaat ruimte om tijdens de bijeenkomst in te gaan op praktijksituaties die zich bij uw kantoor voordoen. Samen met de docent wordt gekeken naar oplossingen en vertalingen die voldoen aan de Wwft.

X