Small Group -online- workshop AVG: hoe zit het ook alweer?

Veel kantoren begonnen in 2018 vol goede moed met het implementeren van de verplichtingen uit de AVG. Maar toen men zich realiseerde dat ook na 25 mei 2018 de wereld gewoon doordraaide, ging men snel over tot de orde van de dag. Geen tijd, geen prioriteit, of simpelweg risicocalculatie? Hoe dan ook: er staat bij veel kantoren nog het een en ander op de takenlijst als het gaat om het naleven van de verplichtingen uit de privacywetgeving.

In een notendop worden de belangrijkste aspecten uit de AVG nog een keer behandeld en worden de verschillende praktische modeldocumenten inhoudelijk met u besproken. Die documenten krijgt u natuurlijk mee.

Ruud van Bommel, consultant bij Bureau DFO, geeft een korte uitleg over:

  • Wat zijn toegestane grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens?
  • Welke gegevens mogen worden verwerkt, en welke niet? Hoe gaan we om met BSN?
  • Wat zijn privacyrechten van betrokkenen?
  • Hoe zit het ook al weer met verwerkers en verwerkersovereenkomsten?

Daarna gaan we u helpen om met behulp van modeldocumenten invulling te geven aan de belangrijkste verplichtingen uit de AVG.

Door de bescheiden omvang van de groep
(ca. 5 personen) ontstaat ruimte om tijdens de bijeenkomst in te gaan op praktijksituaties. Samen met de docent wordt gekeken naar oplossingen en vertalingen die voldoen aan de privacywetgeving.

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland. Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren! Wij informeren u graag over nieuwe data.

X