Small Group -online- workshop AVG: hoe zit het ook alweer? 29 april 2021 | ONLINE

125.00

Veel kantoren begonnen in 2018 vol goede moed met het implementeren van de verplichtingen uit de AVG. Maar toen men zich realiseerde dat ook na 25 mei 2018 de wereld gewoon doordraaide, ging men snel over tot de orde van de dag. Geen tijd, geen prioriteit, of simpelweg risicocalculatie? Hoe dan ook: er staat bij veel kantoren nog het een en ander op de takenlijst als het gaat om het naleven van de verplichtingen uit de privacywetgeving.

In een notendop worden de belangrijkste aspecten uit de AVG nog een keer behandeld en worden de verschillende praktische modeldocumenten inhoudelijk met u besproken. Die documenten krijgt u natuurlijk mee.

>>Meer informatie

X