Samenvoegen van eigenwoningverledens van partners in complexe situaties | 8 februari 2021 | ONLINE

185.00

De afgelopen jaren zijn in verschillende workshops de werking van de wettelijke regeling, het Goedkeurend besluit en de draagplichtovereenkomst uitgelegd.

De uitwerking van de keuze voor de toepassing van het Goedkeurend besluit lijkt hierbij vrij eenvoudig. De eigenwoningverledens van de partners worden immers samengevoegd alsof er sprake is van één belastingplichtige.

Maar wat gebeurt er als beide partners een eigenwoningverleden hebben onder verschillende fiscale regimes, die in het verleden in dezelfde perioden langs elkaar liepen?

>> Meer informatie

X