Samenvattingen onderzoek financiële software 2020

0.00 excl. btw

0.00
0.00
0.00
0.00

Onderzoek Financiële Software 2020

Jaarlijks doet Bureau DFO onderzoek naar de waardering van financieel adviseurs van de door hen gebruikte financiële software. In maart en april 2020 is de meest recente editie van dit onderzoek gehouden. 592 deelnemers hebben totaal 1.188 beoordelingen van softwarepakketten gegeven. Veertien pakketten hebben voldoende waarnemingen om in het rapport te worden opgenomen.

Er is onderscheid gemaakt in vier typen software, te weten administratie-, advies-  financiële planning – en vergelijkingssoftware. Van elk van deze onderwerpen kunt u nu gratis een samenvatting downloaden.

De winnaar in de categorie administratie is:


Faster Forward Elements

De winnaar in de categorie adviessoftware is:

Findesk

De winnaar in de categorie vergelijkingssoftware is:


My TP

De winnaar in de categorie Financiële planningssoftware is:

FinRust

 

X