Samenvatting onderzoek financiële software - Adviessoftware 2020

0.00

In deze samenvatting/ rapportage vindt u de belangrijkste resultaten inzake adviessoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2020. De winnaar in de categorie is:

Topicus met het pakket Findesk. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken. Wilt u meer weten, of een gratis demo opvragen? Klik hier voor meer informatie hierover.

De waardering op diverse onderdelen van onderstaande aanbieders van adviessoftware en bijbehorende pakketten komen in deze rapportage aan bod:

PakketLeverancier
AdviesboxIntersoftware
FindeskTopicus
X