Samenvatting onderzoek financiële software - Administratiesoftware 2020

0.00

In deze samenvatting/ rapportage vindt u de belangrijkste resultaten inzake administratiesoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2020. De winnaar in de categorie is:

Faster Forward met Faster Forward Elements
Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken. Wilt u meer weten, of een gratis demo opvragen? Klik hier voor meer informatie hierover.

De waardering op diverse onderdelen van onderstaande aanbieders van adviessoftware en bijbehorende pakketten komen in deze rapportage aan bod:

Naam PakketLeverancier
AccelerateHD Connect
AssistentAssistent Automatisering
Assu®A.I. Automatisering
De Nationale HypotheekbondHypotheekbond
Extranet PlusVKG
Faster Forward ElementsFaster Forward
Online ProOnline Groep

 

X