Risicomanagement in de tuin- en akkerbouw

Agrarische verzekeringsadviseurs weten dat het roerige tijden zijn voor hun agrarische relaties. Dat geldt niet alleen voor de veeteeltbedrijven (vooral in relatie tot de milieuproblematiek), maar ook in de tuin- en akkerbouw zijn genoeg ontwikkelingen te benoemen waar een goede agrarisch adviseur kennis van zou moeten hebben.

Het gaat dan met name om de kwetsbaarheid van tuin- en akkerbouwbedrijven voor bijvoorbeeld klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering. Bureau DFO organiseert enkele workshops waarin een inleiding wordt gegeven over de manieren waarop tuin- en akkerbouwbedrijven zich kunnen wapenen tegen de risico’s die specifiek voor deze sector gelden. Denk daarbij aan:

  • Alles wat met het klimaat en het grillige Nederlandse weer gepaard gaat: wateroverlast, storm, hagel en sneeuw;
  • Risicopreventie in de tuin- en akkerbouw;
  • Het voorkomen en bestrijden van ziekten en ziekte insleep;
  • Voortschrijdende mechanisering en digitalisering. Wat is nieuw? Wat zijn de risico’s?;
  • En nog veel meer.

Docente Lizanne van IJmond is Internationaal agrarisch schade-expert (vee- en paardenhouderij, huisdieren, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, bloembollen en bolbloemen, glastuinbouw, boom- en fruitteelt) met zowel agrarische als juridische didactische achtergrond. Treedt ook op als mediator. Als kandidaat ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Agrarische Experts (NVAE).

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?

Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

X