Risicomanagement in de tuin- en akkerbouw | 16 juli 2020 | Hoevelaken

195.00

Agrarische verzekeringsadviseurs weten dat het roerige tijden zijn voor hun agrarische relaties. Dat geldt niet alleen voor de veeteeltbedrijven (vooral in relatie tot de milieuproblematiek), maar ook in de tuin- en akkerbouw zijn genoeg ontwikkelingen te benoemen waar een goede agrarisch adviseur kennis van zou moeten hebben.

Het gaat dan met name om de kwetsbaarheid van tuin- en akkerbouwbedrijven voor bijvoorbeeld klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering. Bureau DFO organiseert enkele workshops waarin een inleiding wordt gegeven over de manieren waarop tuin- en akkerbouwbedrijven zich kunnen wapenen tegen de risico’s die specifiek voor deze sector gelden.

>> Meer weten

X