Webinar Rechtsvorm wijzigen? Wat komt daar allemaal bij kijken?

Veel ondernemers buigen zich tijdens hun werkzame leven over de vraag of het zinnig is om van rechtsvorm te wijzigen. Aanleidingen voor het stellen van die vraag kunnen heel divers zijn: fiscaal, opvolging, samenwerking, aansprakelijkheid, wijziging bedrijfsactiviteiten, etc.

Om nu goed in beeld te hebben wat de mogelijke consequenties zijn van het omzetten van een eenmanszaak in een BV, of een VOF in een BV, etc. is het verstandig daar al in een zo vroeg mogelijk stadium over na te denken.

De fiscale consequenties van het omzetten van een onderneming naar een rechtsvorm spreken het meest tot de verbeelding. Begeleiding van een accountant of een notaris is daarbij vaak onontbeerlijk. Maar ook is het goed om je als ondernemer goed voor te bereiden.

Daarnaast heeft het omzetten van de rechtsvorm van een financieel advieskantoor ook consequenties voor de bestaande Wft-vergunning. Het komt nog regelmatig voor dat een rechtsvorm al lang en breed is doorgevoerd, terwijl het vergunningstraject nog moet worden afgelegd.

Fiscalist mr. Jan Adriaanse verzorgt samen met Bureau DFO-consultant Ruud van Bommel een webinar waarin een scala aan fiscale, juridische en vergunning technische aspecten wordt belicht. Het webinar verschaft u de inzichten waarmee u gerichter het gesprek met accountant of notaris kunt aangaan, en kunt u ook beter inschatten wat de consequenties van de plannen zijn voor uw vergunning.

Wilt u deelnemen? Laat het ons weten via: opleidingen@dfobv.nl

X