Rapport ORV Onderzoek 2020: versterk je dienstverlening met commerciële kansen

495.00 excl. btw

In augustus 2020 heeft Bureau DFO haar jaarlijkse onderzoek gehouden naar overlijdensrisicoverzekeringen. In een online onderzoek is aan financieel adviseurs verzocht hun mening te geven over de producten en de kwaliteit van de dienstverlening van de belangrijkste verzekeraars waarmee zij samenwerken op het gebied van Overlijdensrisicoverzekeringen. Daarnaast heeft Bureau DFO met 20 financieel adviseurs diepte interviews gehouden over dit onderwerp.

Op basis van bijna 1000 beoordelingen is van 14 verschillende verzekeraars, of gevolmachtigden, een gedetailleerd profiel gemaakt op basis van 14 beoordeelde aspecten. Alle relevante gegevens worden als gemiddelde en per individuele aanbieder gerapporteerd.

In het Onderzoeksrapport Overlijdensrisicoverzekeringen 2020 treft u onder meer informatie aan over:

 • Potentie gebieden waarbij ORV kan worden ingezet als instrument voor extra financiële zekerheid;
 • Het aantal ORV aanbieders waar respondenten mee samenwerken
 • Per ORV verzekeraar of gevolmachtigde de belangrijkste concurrenten
 • Prioriteiten in keuzecriteria
 • Score per aanbieder op de keuzecriteria
 • NPS score
 • De bevindingen uit de gesprekken met financieel adviseurs

Klik hier om de inhoudsopgave van het onderzoeksrapport in te zien.

In het onderzoek worden de volgende verzekeraars en gevolmachtigden beoordeeld:

Verzekeraars:

 • Aegon
 • Allianz
 • ASR Verzekeringen
 • Callas
 • DELA
 • Florius
 • iptiQ
 • Klaverblad
 • Nationale Nederlanden
 • Reaal Verzekeringen
 • Scildon

Gevolmachtigden:

 • Dazure
 • Here Life
 • TAF

Bestellen rapport
Het onderzoeksrapport is te bestellen voor € 495,- exclusief btw en verzendkosten.

Let op: Voor ieder persoon die de uitgave gebruikt dient één exemplaar besteld te worden. Het is zonder schriftelijke toestemming van Bureau DFO niet toegestaan informatie uit de uitgave te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken.

X