Rapport Onderzoek Financiële Software 2021

495.00 excl. btw

Sinds 2011 doet Bureau DFO jaarlijks onderzoek naar hoe financieel advieskantoren de door hen gebruikte software en de aanbieders van deze software waarderen. Dit jaar zijn 15 softwarepakketten beoordeeld op 20 aspecten. De resultaten zijn gebaseerd op 1.189 beoordelingen. Er is onderscheid gemaakt in drie typen software, te weten administratie-, advies/financiële planning en vergelijkingssoftware.

Onderstaande pakketten zijn in 2021 beoordeeld:

AdministratiesoftwareAdviessoftware/Financiële planningssoftwareVergelijkingssoftware
AccelerateAdviesboxKlik & Sluit®
AssistentFindeskMeetingpoint Advies
Assu®FinRustMy TP
De Nationale HypotheekbondPokketRolls
Extranet Plus
Faster Forward Elements
Online Pro

Wat kunt u onder andere verwachten in het grote totaal rapport:

In de rapportage treft u van de hierboven genoemde categorieën aanbieders van financiële software alle gegevens over onder meer:

  • Beoordeling functionaliteiten van financiële softwarepakketten;
  • Behoeften en voorkeuren wat betreft pakket(ten) die men afneemt;
  • Mate waarin men financiële softwarepakketten aanbeveelt en bijbehorende Net Promoter Score;
  • Overstap naar andere software en belemmeringen hierin;
  • Waardering dienstverlening van aanbieder op de volgende gebieden:
  • Contact met helpdesk;
  • Contact met consultant;
  • Informatieverstrekking van aanbieder;
  • Vergelijking met resultaten uit voorgaande jaren.

Klik hier voor de inhoudsopgave van het rapport.

X