Rapport Onderzoek Financiële Software 2020

495.00 excl. btw

Sinds 2011 doet Bureau DFO jaarlijks onderzoek naar hoe financieel advieskantoren de door hen gebruikte software en de aanbieders van deze software waarderen. Dit jaar zijn 14 pakketten van 14 aanbieders beoordeeld op 20 aspecten. De resultaten zijn gebaseerd op 1.188 beoordelingen. Er is onderscheid gemaakt in vier typen software, te weten administratie-, advies-  financiële planning – en vergelijkingssoftware.

De volgende aanbieders staan vermeld in het totaal rapport:

SoftwareAanbieder
AccelerateHD Connect
AdviesboxIntersoftware
AssistentAssistent Automatisering
Assu®A.I. Automatisering
De Nationale HypotheekbondDe Nationale Hypotheekbond
Extranet PlusVKG
Faster Forward ElementsFaster Forward
Figlo AdvisorFiglo
FindeskTopicus
FinRustFinRust
Klik & Sluit®Voogd & Voogd
My TPMy TP
Online ProOnline Groep
RollsKooijmans software

 

Wat kunt u onder andere verwachten in het grote totaal rapport:

In de rapportage treft u van de hierboven genoemde categorieën aanbieders van financiële software alle gegevens over onder meer:

  • Beoordeling functionaliteiten van financiële softwarepakketten;
  • Behoeften en voorkeuren wat betreft pakket(ten) die men afneemt;
  • Mate waarin men financiële softwarepakketten aanbeveelt en bijbehorende Net Promoter Score;
  • Overstap naar andere software en belemmeringen hierin;
  • Waardering dienstverlening van aanbieder op de volgende gebieden:
  • Contact met helpdesk
  • Contact met consultant
  • Informatieverstrekking van aanbieder;
  • Vergelijking met resultaten uit voorgaande jaren

Bureau DFO voorziet een aantal relevante wijzigingen in het gebruik en het belang van financiële software voor financieel advieskantoren. Beheer en onderhoud wordt de nieuwe uitdaging bij financiële software.

Klik hier voor de inhoudsopgave van het rapport.

X