Pakket Tijdelijke lijfrente

Onderdeel van de plannen van het kabinet Rutte III om het pensioenstelsel te hervormen, was het schrappen van de mogelijkheid om een oudedagsvoorziening tijdelijk te laten uitkeren. Het kabinet wilde bereiken dat oudedagsuitkeringen altijd levenslang zijn.

Vereende krachten van organisaties van verzekeraars, banken, consumenten en intermediairs hebben ertoe geleid dat dit plan sneuvelt, zo melden diverse algemene en vakmedia.

Voor klanten en adviseurs is dit goed nieuws! Klanten blijven keuzevrijheid houden, en adviseurs kunnen hen desgewenst adviseren hoe van deze keuzevrijheid gebruik te maken.

Bureau DFO helpt adviseurs bij hun dienstverlening op dit punt.

  • Allereerst met het vastleggen van de dienstverleningsbehoefte van de klant.
  • Vervolgens met het stellen van de juiste vragen die voor het opstellen van een passend advies van belang zijn.

In pakketvorm investeer je voor deze twee documenten € 49.50.

De documenten zijn ook los te bestellen voor € 29.50 per document (bedragen exclusief btw)

X