Overzicht samenvattingen Onderzoek Bureau DFO

Gratis samenvatting landelijk onderzoek ORV 2019

Voor de tweede keer heeft Bureau DFO een landelijk onderzoek gedaan onder financieel adviseurs naar de Overlijdensrisicoverzekering (ORV).

Welke factoren spelen voor financieel adviseurs een rol bij de keuze voor een overlijdensrisicoverzekering en hoe waarderen zij de aanbieders van deze verzekering? Ook dit jaar blijkt weer dat ORV een belangrijk product is dat in verschillende situaties wordt ingezet. Financieel adviseurs hebben daarbij meestal niet de voorkeur voor één aanbieder, maar maken de keuze uit vaak meer dan vier verzekeraars. Tussen de verzekeraars zijn grote verschillen in beoordelingen te zien.

Logo TAFTAF heeft het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in de resultaten kunnen verstrekken.

 

 


Samenvattingen Onderzoek Serviceproviders 2019

Bureau DFO onderzoekt jaarlijks de ervaring van advieskantoren met serviceproviders. In mei en juni 2019 hebben 1.073 financieel adviseurs deelgenomen aan het onderzoek. De financieel adviseurs hebben hun ervaringen met de provider(s) waar zij mee samenwerken gedeeld. In het onderzoek is een indeling gemaakt in het soort verzekeringsgebied waarvoor providers worden ingeschakeld. Er zijn vier gebieden: Serviceproviders HypothekenSchade en Kredieten en  Franchise Hypotheken. Met waar mogelijk een onderverdeling in kleine serviceproviders (< 700 aangesloten kantoren) en grote serviceproviders (≥ 700 aangesloten kantoren). Per categorie van providers is een winnaar naar voren gekomen.

Van elk van deze vier onderwerpen kunt u nu gratis een samenvatting downloaden

LNI (kleine serviceproviders)
De Financiële Makelaar 
(grote serviceproviders)


ANAC Backoffice (kleine serviceproviders)

Voogd & Voogd (grote serviceproviders)


Krediet Service center


 

De Hypotheekadviseur

 


Heeft u al eens een kijkje genomen op de website van Serviceproviders, sp.dfobv.nl
Hier vindt u objectieve informatie over de dienstverlening van een groot aantal providers.


Samenvatting onderzoek financiële software – Adviessoftware 2019

In deze samenvatting/ rapportage vindt u de belangrijkste resultaten inzake adviessoftware/financiële planningssoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2019. De winnaar in de categorie is:

Topicus met het pakket Findesk. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

De waardering op diverse onderdelen van onderstaande aanbieders van adviessoftware en bijbehorende pakketten komen in deze rapportage aan bod:

PakketLeverancier
AdviesboxIntersoftware
Figlo AdvisorFiglo
FindeskTopicus

 

X