Opleiding zakelijk financieren voor het financieel advieskantoor (4-daagse)

Data najaar 2023

 

Bureau DFO signaleert dat een groeiend aantal financieel advieskantoren actief wordt op het gebied van advies- en bemiddeling van zakelijk krediet, of zich hierop oriënteert.

Opvallend is dat de eisen hiervoor fundamenteel anders zijn dan die voor advies en bemiddeling bij bijvoorbeeld hypothecair krediet. Een aantal verschillen:

Grote differentiatie in soorten financieringsvraagstukken
Bij zakelijk krediet gaat het vaak om de financiering van bijvoorbeeld aankoop van bedrijfsgebouwen en om financiering van bedrijfsmiddelen, zoals machines en vervoermiddelen. Of de financiering van voorraden en overnames van andere ondernemingen. De variatie in doelstellingen om zakelijk krediet aan te trekken, is dus veel gedifferentieerder dan bij hypothecair krediet.

Deze grote verscheidenheid in financieringsbehoeften en –oplossingen stelt specifieke eisen aan de deskundigheid van de financieringsadviseur.

Vanuit Wft geen eisen voor zakelijk kredietadviseur
Advies en bemiddeling van zakelijk krediet valt buiten de reikwijdte van de Wft. Hoewel dit op het eerste gezicht merkwaardig kan overkomen, betekent dit bijvoorbeeld dat er géén sprake is van wettelijke vakbekwaamheidseisen en eisen ten aanzien van PE voor advies en bemiddeling bij zakelijk krediet. Ook is er geen wet die voorschrijft hoe het adviestraject en de dossiervorming bij een zakelijk financieringsadvies er uit moeten zien.

Normale civielrechtelijke eisen gelden wel
Het mag echter helder zijn dat op het terrein van advisering en bemiddeling in zakelijke kredieten de normale civielrechtelijke bepalingen wél van toepassing zijn. Voor een adviseur op het gebied van zakelijke financieringen geldt te allen tijde de norm van de redelijk handelende en redelijk bekwame beroepsgenoot.

Volg nu, om ‘redelijk bekwaam’ te zijn en om te weten hoe een ‘redelijk handelende’ beroepsgenoot dit soort vraagstukken aanpakt, de meerdaagse opleiding zakelijk financieren voor het financieel advieskantoor.

Met de kennis die je opdoet bied je op het gebied van bedrijfsfinancieringen een toegevoegde waarde aan de zakelijke relaties van het kantoor.

Data 2023

 

Lesdag 1: woensdag 11 oktober 2023
Lesdag 2: woensdag 1 november 2023
Lesdag 3: woensdag 15 november 2023
Lesdag 4: woensdag 29 november 2023

Inhoud van de opleiding

 

Opleiding zakelijk financieren
Na het volgen van de vierdaagse opleiding heb je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is het belang om de interne organisatie van de opdrachtgever goed te kennen?
  • Wat is de meest relevante informatie om op te vragen bij een opdrachtgever, bijvoorbeeld over marktpositie en toekomstplannen?
  • Welke (financiële) analyses zijn belangrijk om tot een passend advies te komen?
  • Welke (on)zekerheden kunnen door de onderneming worden ingebracht?
  • Hoe moet een financieringsdossier er in grote lijnen uitzien, zodat een kredietacceptant van een bank meteen een duidelijk beeld heeft van de aanvraag?

Belangrijk voor een goede voorbereiding: volg eerst de workshop jaarrekening lezen!
Van deelnemers aan de opleiding wordt verwacht dat zij financiële jaarstukken van een onderneming kunnen lezen en interpreteren. Heb je deze vaardigheid nog niet, dan bestaat de mogelijkheid om vooraf deel te nemen aan een Workshop jaarrekening lezen.

Docent
Docent Jan Buis heeft vele jaren ervaring met de beoordeling van de jaarrekeningen van ondernemers voor een van de grotere banken. Als geen ander kan hij je hierdoor informeren op welke punten geldverstrekkers extra letten bij het doornemen van de financiële stukken van een ondernemer.

Locatie
Opleidingscentrum Bureau DFO, locatie Hoevelaken.

Wil je deelnemen? Ga naar onze opleidingsportal of neem contact op met Agaat van Ekeren: avanekeren@dfobv.nl

 

X