Opleiding zakelijk financieren voor het financieel advieskantoor (4-daagse)

Bureau DFO constateert dat een groeiend aantal financieel advieskantoren actief wordt op het gebied van advies- en bemiddeling van zakelijk krediet, dan wel zich hierop oriënteert. Opvallend is dat de eisen die voor deze activiteit gelden fundamenteel anders zijn dan die voor advies en bemiddeling bij bijvoorbeeld hypothecair krediet. Een aantal van deze verschillen worden hierna toegelicht.

Grote differentiatie in soorten financieringsvraagstukken
Bij zakelijk krediet gaat het om de financiering van bijvoorbeeld aankoop van bedrijfsgebouwen en om financiering van bedrijfsmiddelen, zoals machines en vervoermiddelen. Ook de financiering van voorraden en overnames van andere ondernemingen kan via een zakelijk krediet plaatsvinden. De variatie in doelstellingen die ondernemers kunnen hebben bij hun wens om zakelijk krediet aan te trekken, is dus veel gedifferentieerder dan bij hypothecair krediet.

Deze grote verscheidenheid in financieringsbehoeften en –oplossingen stelt specifieke eisen aan de deskundigheid van de financieringsadviseur.

Vanuit Wft geen eisen voor zakelijk kredietadviseur
Advies en bemiddeling van zakelijk krediet valt buiten de reikwijdte van de Wft. Hoewel dit op het eerste gezicht merkwaardig kan overkomen, betekent dit bijvoorbeeld dat er géén sprake is van wettelijke vakbekwaamheidseisen en eisen ten aanzien van PE voor advies en bemiddeling bij zakelijk krediet. Ook is er geen wet die voorschrijft hoe het adviestraject en de dossiervorming bij een zakelijk financieringsadvies er uit moeten zien.

Normale civielrechtelijke eisen gelden wel
Het mag echter helder zijn dat op het terrein van advisering en bemiddeling in zakelijke kredieten de normale civielrechtelijke bepalingen wél van toepassing zijn. Voor een adviseur op het gebied van zakelijke financieringen geldt te allen tijde de norm van de redelijk handelende en redelijk bekwame beroepsgenoot.

Om ‘redelijk bekwaam’ te zijn en om te weten hoe een ‘redelijk handelende’ beroepsgenoot dit soort vraagstukken aanpakt, introduceert Bureau DFO een meerdaagse opleiding zakelijk financieren voor het financieel advieskantoor. Deelnemers kunnen na het volgen van deze opleiding ook op het gebied van bedrijfsfinancieringen een toegevoegde waarde bieden aan de zakelijke relaties van het kantoor.


Nieuwe data najaar 2022!

 

Bekijk hier de inhoud van de opleiding

Opleiding zakelijk financieren
Tijdens de vierdaagse opleiding leert de adviseur wat de relevante informatie is die van de ondernemer/bestuurder moet worden verkregen, bijvoorbeeld over marktpositie en toekomstplannen. Wat het belang is om de interne organisatie van de opdrachtgever goed te kennen. Welke (financiële) analyses belangrijk zijn om tot een passend advies te komen. Welke zekerheden door de onderneming kunnen worden ingebracht. Hoe een financieringsdossier er in grote lijnen uit hoort te zien, zodat een kredietacceptant van een bank meteen een duidelijk beeld heeft van de aanvraag.

Belangrijk: deelnemers moeten jaarstukken kunnen lezen!
Van deelnemers aan de opleiding wordt verwacht dat zij financiële jaarstukken van een onderneming kunnen lezen en interpreteren. Is die vaardigheid nog niet aanwezig, dan bestaat de mogelijkheid om vooraf deel te nemen aan een Workshop jaarrekening lezen.

Docent
Docent Jan Buis heeft vele jaren ervaring met de beoordeling van de jaarrekeningen van ondernemers voor een van de grotere banken. Als geen ander kan hij u hierdoor informeren op welke punten geldverstrekkers extra letten bij het doornemen van de financiële stukken van een ondernemer.

Locatie
De opleiding vindt plaats in het opleidingscentrum van Bureau DFO locatie Hoevelaken

Data 2022

Start september
Lesdag 1: Vrijdag 23 september 2022 | 09:30 – 16:30 uur | Hoevelaken
Lesdag 2: Vrijdag 7 oktober 2022 | 09:30 – 16:30 uur | Hoevelaken
Lesdag 3: Vrijdag 14 oktober 2022 | 09:30 – 16:30 uur | Hoevelaken
Lesdag 4: Vrijdag 4 november 2022 | 09:30 – 16:30 uur | Hoevelaken

Wil je deelnemen? Plaats een vrijblijvende optie bij Agaat van Ekeren: avanekeren@dfobv.nl

 

X