Onderzoeksrapport waardering assurantieportefeuilles 2022

49.50 excl. btw

Al twintig jaar verricht Bureau DFO dit jaarlijkse onderzoek. Nadat er in de periode van 2008 tot 2013 een jaarlijkse daling in de waarde te zien was, is er vanaf 2017 weer een jaarlijkse stijging te zien die zich ook in 2022 heeft doorgezet. Sinds de start van het onderzoek is de waarde nog niet zo hoog geweest! Hieronder volgen de resultaten uit het onderzoek van februari 2022.

Naast een waardestijging van portefeuilles  worden hypotheken belangrijker en is er bij abonnementen een stijgende lijn.

Ontwikkelingen hypotheken
Traditioneel is het aantal kopers dat interesse heeft in een portefeuille van door verkopen in het verleden afgesloten hypotheken zeer beperkt. Nog altijd wordt door 60% van het intermediair een dergelijke portefeuille “niet interessant” gevonden.  Bij de (kleine) groep ondernemers die een dergelijke portefeuille wel interessant vindt zien we dat de toegekende waarde al een aantal jaren stijgt.

Nazorg
Zowel vanuit publiekrechtelijk oogpunt als privaatrechtelijk oogpunt leidt aankoop van een portefeuille tot extra werk op het gebied van onderhoud en nazorg. Voor een meerderheid van het intermediair begint dit een steeds belangrijkere rol te vervullen bij de beslissing om wel of niet tot aankoop over te gaan.

Abonnementen
Te zien is dat de waardetoekenning van inkomsten uit abonnementen langzaam begint op te lopen.

EXTRA UPDATE: Sinds februari 2022 is de wereld ingrijpend veranderd. Een oorlog in Europa, sterk gestegen inflatie, stijgende rente, dalend consumentenvertrouwen, groeiende polarisatie in de samenleving: kortom veel onzekerheid. Voor Bureau DFO was dit reden om in november 2022 te peilen of deze veranderende marktomstandigheden gevolgen hebben voor de waardering van assurantieportefeuilles.

Bureau DFO verwacht dat vooral voor de “kleinere portefeuilles” de effecten vooralsnog beperkt blijven. Voor de transacties van grotere ondernemingen, waarbij vaak door de koper externe financiering moet worden aangetrokken, verwachten wij grotere effecten waarbij wij een gemiddelde daling van de prijs voor deze grotere kantoren waarschijnlijk achten.

Bestellen
Let op:
het rapport wordt uitsluitend in een papieren variant toegezonden.

Gelet op de gevoeligheid van het onderwerp dien je apart op te geven naar welk adres het rapport gezonden kan worden.

Geef bij je bestelling bij het invulveld
Extra informatie – Order Notes
het gewenste adres op.

Je investering bedraagt 49.50 euro exclusief verzendkosten.

X