Ondernemerssessie: Opzetten bedrijfsvoering dienstverlening scheiding

De kernactiviteit van financieel advieskantoren zal voorlopig blijven bestaan uit advies en bemiddeling op het gebied van verzekeringen. Belangrijke veranderingen die in de samenleving plaatsvinden hebben daarbij effect op de adviezen die de financieel adviseur geeft. Veranderingen die in de komende jaren een steeds grotere impact op de advisering zullen hebben zijn onder meer de ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing, pensioenen en de gezondheidszorg.

Relatie beëindiging
Een andere ontwikkeling waarmee elk kantoor op dit moment al te maken heeft is dat mensen steeds minder vaak relaties met elkaar aangaan die levenslang duren. Het na enige tijd beëindigen van de relatie is niet langer een uitzondering op de regel. De financiële adviseur zal bij het inrichten van zijn adviezen in de fase dat de relatie nog jong is met deze mogelijkheid al rekening moeten houden. Maar ook zal het kantoor ingericht moeten zijn om adequaat te handelen op het moment dat zo een relatie tussen klanten eindigt.

Sessie speciaal voor ondernemers
Tijdens de bijeenkomst komen onder meer deze onderwerpen aan bod:

Ontwikkelingen relatiebeëindiging

Impact op de verschillende onderdelen financiële dienstverlening

Strategische keuze professionalisering integratie binnen kantoor

Uitvoeringsmodellen

Opbouwen kennis

Positionering en profilering

Vergoedingsmodellen

Stappenplan

Niet ingrijpend, wel structureel
De beslissing om het onderdeel “relatie beëindiging” professioneel onderdeel van de bedrijfsvoering te maken hoeft geen ingrijpende gevolgen voor het kantoor te hebben. Wel vraagt het om een structurele aanpak. Door middel van een aantal “logische” kleine stappen kan elk kantoor binnen een jaar deze activiteit integreren binnen de bestaande activiteiten. Daarmee verbreedt het kantoor de dienstverlening en haar inkomsten maar versterkt het ook zijn regionale concurrentiepositie.

X