Nazorg en onderhoud op kantoor - Driedaagse bijeenkomst

Het belang van nazorg en onderhoud op kantoor.
Wij willen uw kantoor helpen met een traject bestaande uit drie dagdelen!

Bureau DFO is van mening dat financieel advieskantoren een kansrijke toekomst hebben indien zij de focus richten op het onderhouden van een duurzame relatie met de klant en niet op eenmalige transacties.

Daarnaast kan worden geconstateerd dat, indien er geen heldere afspraken worden gemaakt over wat de dienstverlening exact inhoudt, de rechtspraak steeds hogere eisen gaat stellen aan de nazorg door de adviseur. Recente ontwikkelingen rondom de ORV, aflossingsvrije hypotheken en hagelschade zijn hiervan illustraties.

Technische hulpmiddelen om onderhoud te organiseren

Veel kantoren zijn inmiddels zo groot dat van niemand op het kantoor verwacht kan worden dat zij ‘uit het hoofd’ alle lopende verzekeringen en hypotheken kunnen bewaken. Goede nazorg en onderhoud kan alleen indien hiervoor ook een technische en organisatorische infrastructuur wordt geschapen.

Traject nazorg en onderhoud

Het traject bestaat uit drie bijeenkomsten die verspreid over twee maanden plaatsvinden. Elke bijeenkomst duurt een dagdeel. De bijeenkomsten vinden plaats in Hoevelaken.

In de drie bijeenkomsten wordt per onderwerp:

  • Vakmatige informatie gegeven;
  • Geïllustreerd op welke effectieve wijze met de klant kan worden gecommuniceerd;
  • De inrichting van het adviestraject gegeven;
  • Vergoedingsmodel gegeven;
  • Best practices deelnemers besproken.
Samenwerking

Bureau DFO werkt in dit traject samen met De Nationale Hypotheekbond die de analysesystemen tijdens dit traject beschikbaar stelt, en met Helder Beheerd die de deelnemers informeert over de implementatie van het onderhoud en nazorgtraject op kantoor.

Analyse van 500 klanten

Deelnemers moeten bereid zijn om de gegevens van 300 tot 500 klanten te laten analyseren. Uit deze analyse zullen als leermomenten drie clusters van onderhoud en nazorg worden geselecteerd te weten:

  • Status aflossingsvrije hypotheek
  • Status ORV
  • Risico opslag hypotheken

Elke deelnemer krijgt per klant de signalen waar op bovenstaande punten aanleiding is om nader te kijken of nazorg/onderhoud nodig is.

Praktische zaken

Agenda:
Op dit moment zijn er geen nieuwe data gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie?
Dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Saskia Bresser (Coördinator opleidingen Bureau DFO).

Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Hoevelaken (Bureau DFO)

Kosten: De totaalprijs voor het hele traject bedraagt € 495,- (excl. BTW)

Heeft u vragen over het traject Nazorg en Onderhoud? Neemt u dan contact op met Agaat van Ekeren: avanekeren@dfobv.nl

X