Nationale Hypotheek Garantie (NHG) normen 2018 Workshop

195.00

In 2018 maakt de Stichting Waarborgfonds zich sterk voor verduurzaming. Dit ziet u met name terug in de ruimere normen in de NHG-financiering met betrekking tot de energiebesparende voorzieningen. Als u op de juiste manier deze mogelijkheden weet toe te passen in uw advies, kunt u hiermee het verschil maken naar u klanten!

Rob Timmermans neemt u mee in de mogelijkheden met het nieuwe Energiebespaarbudget. Ook bespreekt Rob de overige gewijzigde Nationale Hypotheek Garantie normen, die direct van invloed zijn op het hypotheekadvies.

De volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

  1. Aandacht voor verduurzaming geeft de adviseur een krachtig voordeel in het hypotheekadvies
    Sinds dit jaar maakt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning zich sterk voor verduurzaming. Dit ziet u met name terug in de ruimere normen in de NHG-financiering met betrekking tot de energiebesparende voorzieningen. Als u op de juiste manier deze mogelijkheden weet toe te passen in uw advies, kunt u hiermee het verschil maken naar u klanten!
  2. Wijzigingen vaststellen toetsinkomen per 1 juli 2018
    Vanaf 1 juli 2018 zal het inkomen van een geldnemer in loondienst worden vastgesteld op basis van het toetskader HANDIG! Hierbij wordt het toetsinkomen afgeleid van het SV-loon, middels een inkomensverklaring van het UWV. Hierdoor zal in veel situaties de werkgeversverklaring komen te vervallen. Tevens geeft Rob Timmermans uitleg over de nieuwe acceptatie- en toetskaders die worden geïntroduceerd, voor het vaststellen van het inkomen bij ondernemers.
  3. NHG en senioren, kansen in de markt!
    De groep senioren, die goed financieel advies nodig hebben, groeit flink. Veel van deze senioren willen zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen of verhuizen naar een kleinere woning. Volop kansen voor een goed hypotheekadvies! In deze workshop bespreekt Rob niet alleen de bedreigingen, maar juist de kansen voor deze groep. Vaak kan op basis van daadwerkelijke lasten een goed en passend advies worden gegeven. Ook onder NHG zijn de mogelijkheden hierin verruimd.

Docent

Rob Timmermans is ruim 25 jaar werkzaam in de financiële branche. In de opleidingen van Impact Opleiding & Training bundelt Rob zijn kennis als Master in financial planning en Registertaxateur met zijn ruime praktijkervaring. De kracht van Rob is het begrijpelijk maken van complexe materie en de praktijkgerichte toepassingen van de wet- en regelgeving.

Doelgroep workshop NHG normen 2018

hypotheekadviseurs

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Saskia Bresser (Coördinator opleidingen Bureau DFO).

X