Modelovereenkomst freelancer financiële dienstverlening

49.50 excl. btw

Bureau DFO heeft, samen met een in arbeidsrecht gespecialiseerd kantoor, een model freelanceovereenkomst contract opgesteld. (update januari 2024)

Het als financieel advieskantoor samenwerken met freelancers biedt voordelen, maar brengt helaas ook de nodige risico’s met zich mee.

Vanuit het civielrecht worden beroepsfouten die de freelancer maakt toegerekend aan de opdrachtgever. Vanuit de Wft heeft de opdrachtgever dezelfde verplichtingen richting de freelancer als hij voor medewerkers in vaste dienst heeft. Op het gebied van vakbekwaamheid maar ook en vooral bewaking van de “beheerste en integere bedrijfsvoering” vraagt dit een grote mate van zorgvuldigheid. Maar dat is nog niet alles. Ook zal de opdrachtgever niet willen, dat de freelancer op enig moment kan stellen, dat er feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. De drie kernelementen voor een arbeidsovereenkomst zijn Arbeid, Gezagsverhouding en Loon. Instructies die de opdrachtgever in het kader van de Wft geeft, kunnen uitgelegd worden als de aanwezigheid van een gezagsverhouding.

Dit alles maakt het belangrijk dat de overeenkomst, die de opdrachtgever met de freelancers aangaat, zeer zorgvuldig wordt opgesteld. Een enkel woord kan daarbij belangrijk zijn.

Bureau DFO heeft, samen met een in arbeidsrecht gespecialiseerd kantoor, een uitgebreid model freelanceovereenkomst contract opgesteld. Wanneer je het model ziet, tref je daarin tekst aan, waarvan sommige gedeelten in kleur zijn. Bij de ene kleur ontraadt de advocaat ten stelligste om de formulering te veranderen, omdat dit bijvoorbeeld consequenties kan hebben voor de vraag, of er (achteraf) vastgesteld kan worden dat het contract toch is te beschouwen als een arbeidscontract. Ook zijn er teksten waarbij de kleur aangeeft dat u mag afwijken.

Bij de verschillende alinea’s staan veelal toelichtingen. Bijvoorbeeld bij het onderwerp relatiebeding, waarin duidelijk wordt gemaakt wat het risico is om bij een freelancer, die geacht wordt een zelfstandig ondernemer te zijn, toch een relatiebeding overeen te komen.

Naast het model freelanceovereenkomst contract ontvangt je ook een uitgebreide toelichting, waarin onder meer wordt ingegaan op de fiscale aandachtspunten (wel of geen BTW) en op de wijze van beloning (vast of variabel).

X