SKU 100188 Categorieën: ,

Modellen beheerst beloningsbeleid

35.00 excl. btw

Sinds 2011 bestaan al regels voor een beheerst beloningsbeleid in de financiële dienstverlening. Sinds februari 2015 zijn deze regels vastgelegd in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, die tevens grenzen stelt aan de omvang en samenstelling van variabele beloningen.

De regelgeving is van toepassing op ondernemingen waarbij – naast de ondernemers of vennoten zelf – medewerkers onder verantwoordelijkheid van de onderneming werkzaam zijn. Voor die ondernemingen gelden de volgende verplichtingen.

  1. Er moet een risicoanalyse worden gemaakt van het beloningssysteem binnen de onderneming, waarbij alle gehanteerde beloningscomponenten onder de loep worden genomen.
  2. Er moeten procedures en maatregelen worden vormgegeven, die tot doel hebben om ongewenst gedrag, voortvloeiend uit mogelijke prikkels in het gehanteerde beloningssysteem, wordt tegengegaan.
  3. Het beloningsbeleid (incl. risicoanalyse en procedures en maatregelen) moet op schrift worden gesteld.
  4. De hoofdlijnen van het beloningsbeleid moeten worden gepubliceerd.

Voor deze verplicht te ondernemen acties biedt Bureau DFO voorbeelddocumenten. Daarnaast wordt een voorbeeld gegeven van de uitwerking van doelstellingen, zoals die binnen een beloningsbeleid met variabele componenten gestalte kunnen krijgen.

X