SKU 100188 Categorieën: ,

Notitie Beheerste en Integere beloning financieel advieskantoren

35.00 excl. btw

De Wft stelt eisen aan het beloningsbeleid van het financieel advieskantoor. De wet vereist namelijk dat elke financiële onderneming, een beheerst beloningsbeleid moet hanteren. Indien de toezichthouder hierom vraagt, moet het kantoor dit document kunnen tonen.

De eisen die volgen uit die verplichting tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van de financiële onderneming. Dus van de secretaresse, tot aan een eventuele freelancer waarmee gewerkt wordt. Dit geldt ook voor ondernemingen waar alle medewerkers een 100% vast salaris kennen.

Heeft de onderneming een website, dan moet deze samenvatting op de site van het kantoor geplaatst worden.

Vraag jij je af of jouw beloningsbeleid correct is en heb je behoefte aan voorbeeld teksten ter ondersteuning? Wij helpen je!

Mede naar aanleiding van een aanwijzing die de AFM aan een financieel advieskantoor heeft gegeven in verband met gebreken in het beloningsbeleid heeft Bureau DFO de notitie “Beheerste en Integere beloning financieel advieskantoren” helemaal geactualiseerd.

Wij beschrijven in onze 26 pagina’s tellende notitie een uitgebreid toelichting op deze wet:

  • Wie, Wat en Waarom?
  • De doelstelling van de beloning
  • De hoogte en wijze waarop de totale beloning wordt berekend
  • Maxima van variabele beloningen
  • De wijze waarop het beloningssysteem wordt gepubliceerd
  • De vastlegging van het beloningssysteem in een beleidsdocument

De notitie bevat maar liefst drie modeldocumenten/ teksten:

Een model van de wijze waarop een financieel advieskantoor zijn beloningsbeleid zou kunnen beschrijven

Een model van de tekst die als samenvatting van het beloningsbeleid zou kunnen dienen

Een voorbeeldregeling variabele beloning

Benieuwd naar de inhoud van onze notitie? Bekijk hier de inhoudsopgave.

X