SKU 100325 Categorieën: , , ,

Modelbrief Risico Inventarisatie & Evaluatie voor financieel advieskantoor

25.00 excl. btw

Wat is een RI&E? In de RI&E brengt een werkgever alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf en/of de thuiswerkplek in kaart. Vervolgens maakt de werkgever een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s.

Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen of te beperken. Op grond van artikel 5, dat staat beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet, dient elke werkgever een RI&E te hebben. Het vormt de basis van het arbobeleid van elk bedrijf Een goede RI&E helpt ondernemers om inzicht te krijgen in de gevaren en risico’s waaraan de medewerkers worden blootgesteld tijdens hun werkzaamheden. Wanneer je de gevaren en risico’s vooraf inventariseert kan je hiervoor ook beheersmaatregelen toepassen. Hiermee verklein je de kans op een ongeval en kan je je richten op zaken die belangrijk zijn voor de continuïteit van je bedrijf.

Vanuit allerlei organisaties worden ondernemingen regelmatig verzocht om bepaalde procedures en processen “beschikbaar” te hebben. Elk verzoek op zichzelf is vaak te verdedigen. Maar al die verzoeken bij elkaar leidt bij vooral kleinere ondernemers tot een niet te dragen last. Dit geldt ook voor het intermediair dat voor 85% bestaat uit ondernemingen met minder dan 5fte.

Bureau DFO heeft een lange traditie om waar mogelijk modellen of formats te maken die financieel advieskantoren kunnen helpen snel aan deze verplichtingen te voldoen. Het model Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor financieel advieskantoor is beschikbaar in Word.

X