SKU 100059 Categorieën: ,

Modelbrief beëindiging dienstverlening niet-betalende klant

29.50 excl. btw

Wanneer u met uw klant bent overeengekomen dat u werkzaamheden in het kader van nazorg voor hem gaat verrichten, zal het vaak zo zijn dat de klant daarvoor een periodieke bijdrage betaalt. Op het moment dat de klant om een reden die buiten uw invloedssfeer ligt deze periodieke betaling niet meer betaalt, kan niet van u worden verwacht dat u de nazorgwerkzaamheden blijft uitvoeren. U dient dan wel op een juridisch correcte wijze aan de klant te melden dat – nu deze de verplichtingen uit de wederkerige overeenkomst niet nakomt – u uw werkzaamheden gaat beperken tot het wettelijk minimum.

X