Model verwerkersovereenkomst AVG

24.50 excl. btw

Een financiële dienstverlener verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens, die betrekking hebben op een identificeerbare dan wel te identificeren persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, maar ook medische en strafrechtelijke gegevens en gegevens met betrekking tot salarisadministratie.

Een financiële dienstverlener die persoonsgegevens verzamelt en het doel bepaalt voor die verzameling, is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerkingsverantwoordelijke moet onder meer maatregelen treffen met betrekking tot de bescherming van die persoonsgegevens.

Een financiële dienstverlener kan er voor kiezen om die persoonsgegevens aan een derde partij te verstrekken, met daarbij de opdracht aan die derde partij om iets met deze persoonsgegevens te doen.  Voorbeelden daarvan zijn het vastleggen van klantgegevens van het kantoor in de cloud, of het gebruik maken van een salarisbureau voor de verwerking van de salarissen van het personeel van het kantoor.

Een dergelijke derde wordt volgens de AVG aangemerkt als verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke moet, wanneer hij gebruik van de diensten van een verwerker, volgens de wet zorg dragen voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst AVG. Dat is verplicht.

Bij de model verwerkersovereenkomst vindt u een brief die u kunt verstrekken aan een werkgever, wanneer die van mening is dat u – omdat zij u in het kader van een opdracht tot advies en/of bemiddeling van werknemersvoorzieningen of pensioenen bestanden met werknemersgegevens hebben verstrekt – een verwerker bent in het kader van de AVG. Met deze voorbeeldbrief kunt u hen (proberen te) overtuigen van de opvatting dat dit niet het geval is, en u met deze werkgever dus geen verwerkersovereenkomst hoeft af te sluiten.

X