Model privacybeleid

29.50 excl. btw

Bureau DFO heeft voor u een model privacybeleid opgesteld. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt het belangrijk om aan te kunnen tonen dat u aan de nieuwe Europese privacywetgeving voldoet.

Een belangrijk middel daarbij kan zijn dat u op schrift stelt hoe u binnen uw organisatie zaken wilt organiseren. Wat zijn de uitgangspunten die u wilt invullen en hoe gaat u dat in de praktijk doen? Door op een dergelijke manier na te denken over privacy en de wijze waarop u met persoonsgegevens omgaat, wordt de materie tastbaar en krijgen u en uw medewerkers ‘voeling’ met privacy. Daarbij zult u merken dat er veel meer komt kijken bij de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens dan alleen maar het installeren van een firewall en zorgen dat beschermingssoftware geïnstalleerd en up-to-date is.

Bureau DFO biedt u een handvat aan voor het opstellen van uw eigen privacybeleid. Het opstellen van een dergelijk beleid is geen concrete verplichting vanuit de AVG. Maar als u wilt kunnen aantonen dat u met de beste intenties aan de nieuwe wet wilt voldoen, kan het model privacybeleid u helpen om tot concrete maatregelen te komen.

X